Rynek pożyczkowy – najnowsze dane. W lutym 2021 r., w porównaniu do lutego 2020 r., w ujęciu wartościowym firmy pożyczkowe współpracujące z BIK udzieliły pożyczek na kwotę niższą o -11,0%. W ujęciu liczbowym o -14,1% mniej.

Łączna sprzedaż firm pożyczkowych wyniosła w lutym 2021 r. 471 mln zł w ujęciu wartościowym. Średnia wartość udzielonej pożyczki pozabankowej wyniosła 2 254 zł. Była nieznacznie niższa (-0,2%) od średniej wartości pożyczki udzielonej w lutym ub. r.

Rynek pożyczkowy - najnowsze dane - kobieta trzyma w dłoniach banknoty 100 złotowe
Rynek pożyczkowy – najnowsze dane

Przede wszystkim firmy pożyczkowe przyznały w lutym 2021 r. 37,3% wartości nowo udzielonych pożyczek na kwoty powyżej 5 tys. zł, które w ujęciu liczbowym stanowiły jednak tylko 9,9% sprzedaży. W ujęciu liczbowym dominowały pożyczki do kwoty 1 tys. zł, które stanowiły 40,7% liczby udzielonego finansowania. W ujęciu wartościowym pożyczki na kwoty poniżej 1 tys. zł miały 10,8% udział w sprzedaży.

Rynek pożyczkowy – dynamika pożyczki

We wszystkich przedziałach kwotowych udzielonych pożyczek odnotowano ujemne dynamiki zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym. Najwyższą ujemną dynamikę w ujęciu liczbowym oraz wartościowym w lutym 2021 r. w porównaniu do lutego 2020 r. odnotowały pożyczki z przedziału kwotowego 2-3 tys. zł. Odpowiednio: (-24,2%) oraz (-23,3%). Natomiast najniższą ujemną dynamikę w ujęciu liczbowym oraz wartościowym odnotowały pożyczki z przedziału kwotowego do 1 tys. zł. Odpowiednio: (-14,5%) oraz (-8,5%).

Źródło: BIK

Przeczytaj także: Kolejny lockdown osłabi wzrost PKB

Kolejny lockdown osłabi wzrost PKB w tym roku. Trzeci już lockdown to zła informacja dla przedsiębiorców. Osłabi mocno wzrost PKB. Ponadto negatywnych następstw zamknięcia gospodarki nie zrekompensują stosunkowo dobra kondycja przemysłu, który pozostaje odporny na skutki pandemii czy kwitnący handel internetowy.

• Rząd zaostrza lockdown na terenie całego kraju. Od 27 marca zamknięte będą m.in. duże sklepy meblowe i budowlane. Ponadto salony fryzjerskie i kosmetyczne.
• Rząd wciąż podejmuje ważne decyzje dotyczące pandemii bez uprzednich rozmów z biznesem. Kolejny lockdown obniży tempo wzrostu gospodarczego w tym roku.