Jak wynika z badań Komisji Europejskiej, Polska redukuje lukę VAT. KE przedstawiła coroczny raport – „VAT GAP in the EU – Report 2022”, który pokazuje wstępne dane dotyczące luki VAT w krajach UE. Polska należy do europejskiej czołówki w obniżaniu luki VAT pomiędzy latami 2016-2020. To zasługa wdrażania nowoczesnych narzędzi uszczelniających system podatkowy. Jak wskazuje KE, w 2020 r. luka VAT zmniejszyła się o 1,4 pkt. w stosunku do 2019 r., jest to poprawa spójna z szacunkami MF z kwietnia br.

Jak pokazuje raport w 2020 r. w Polsce luka VAT osiągnęła poziom 11,3 %. Co plasuje nas w europejskiej czołówce krajów UE najszybciej redukujących lukę VAT w latach 2016-2020. Duża w tym zasługa konsekwentnych działań Ministerstwa Finansów wraz z Krajową Administracją Skarbową. Pomiędzy latami 2016-2020 wg. danych KE w Polsce nastąpił spadek luki VAT o ponad 9 pkt. proc.

Raport KE: Polska redukuje lukę VAT - infografika, zmiany luki VAT pomęddzy 2020 i 2016 rokiem.
Raport KE: Polska redukuje lukę VAT

Źródło: KE

Polska redukuje lukę VAT – dane szacunkowe MF

Zgodnie z dokumentem „Program Konwergencji – aktualizacja 2022” szacowany poziom luki VAT w 2020 r. wynosi 10,4 %. Zatem KE oszacowała ją niewiele wyżej, bo o 0,9 pkt. proc. W 2021 r. – wg krajowych szacunków spadła do 4,3 %. Wysokie tempo spadku luki VAT to m.in. efekt wprowadzania nowoczesnych narzędzi uszczelniających system podatkowy.

Działania uszczelniające

Przede wszystkim rząd zreformował administrację skarbową i podniósł kary za przestępstwa VAT-owskie. Ulgę uczciwym przedsiębiorcom, którzy przegrywali konkurencję z podatkowymi przestępcami, przyniosły pakiety paliwowy i przewozowy (SENT). Ponadto pojawiały się pionierskie, systemowe rozwiązania, które zaczęły przynosić trwałe skutki. To m.in. mechanizm podzielonej płatności, wykaz podatników VAT i elektroniczne raportowanie. To także kolejne e-usługi administracji, kasy online, kasy w postaci oprogramowania czy e-paragon Stworzyliśmy STIR (System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej). Teraz kluczem do dalszych efektów w obniżaniu luki VAT jest wykorzystanie nowoczesnych technologii.

Źródło: gov.pl

Przeczytaj także: Zatory płatnicze – nowelizacja ustawy i najnowsze decyzje

Zatory płatnicze w nowej formie. 8 grudnia 2022 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Obecne regulacje zostały doprecyzowane i uproszczone, co pozwoli na przyspieszenie prowadzonych postępowań. W konsekwencji zaś na efektywniejsze i szybsze eliminowanie zatorów. Ponadto Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wydał pięć decyzji w sprawach zatorów płatniczych. Nałożył kary finansowe na dwie spółki w łącznej wysokości ponad 400 tys. zł.