Pozytywne prognozy szefów firm na całym świecie na 2022 rok. Jak wynika z nowego badania przeprowadzonego przez YPO, ponad 80% dyrektorów generalnych z 44 branż uważa, że wzrost gospodarczy pozostanie na wysokim poziomie w 2022 r., choć prognoza ta jest obciążona dużą dozą niepewności.

Najważniejsze wnioski płynące z badania YPO Global Pulse Survey:

1. Pod względem wzrostu przychodów i zatrudnienia wiele firm odnotowuje poprawę

– Wśród ankietowanych, 37% odnotowało wzrost przychodów o 20% lub więcej od początku 2021 r. Przy czym tylko 17% odnotowało spadek o 10% lub więcej od początku roku. 

– Nastąpił wzrost zatrudnienia – 38% respondentów odnotowało wzrost liczby pracowników o 10% lub więcej od początku 2021 rr. Choć 45% firm zadeklarowało, że ich łączna liczba pracowników jest mniej więcej taka sama jak na początku 2021 r. 16% stwierdziło, że nastąpił spadek.

2. Większość dyrektorów generalnych (71%) jest bardzo lub umiarkowanie zaniepokojona wpływem inflacji na ich firmy w przyszłym roku. Amerykańscy liderzy (77%) są bardziej zaniepokojeni inflacją niż ich światowi odpowiednicy

– Obawy o inflację mogą stanowić złą wiadomość dla konsumentów. Respondenci z sektorów „Żywność i napoje” (74%), „Produkcja przemysłowa” (73%) oraz „Sprzedaż detaliczna i hurtowa” (62%) planują podnieść ceny w odpowiedzi na inflację.

Pozytywne prognozy szefów firm na całym świecie na 2022 rok - mężczyzna stoi przy biurku i patrzy na dokumenty lezące obok laptopa.
Pozytywne prognozy szefów firm na całym świecie na 2022 rok
3. Problemy związane z łańcuchem dostaw nie zostaną rozwiązane w najbliższym czasie

– Tylko 2% respondentów uważa, że sytuacja zostanie opanowana na początku 2022 roku. 39% jest zdania, że rozwiązanie nastąpi pod koniec 2022 roku. 38% spodziewa się go w roku 2023 lub później. 

4. Ogólnoświatowy niedobór siły roboczej trwa nadal

– 67% respondentów twierdzi, że znalezienie pracowników ogółem jest umiarkowanie lub bardzo trudne. Zaś 57% respondentów zgłasza ten sam poziom trudności, jeśli chodzi o zatrudnienie dyrektorów i kadry kierowniczej. 

5. 1% ankietowanych dyrektorów uważa, że pracownicy są bardziej produktywni w domu

– Jednak aż 74% liderów biznesu jest zdania, że pewna forma elastycznej organizacji pracy przyjmie się na stałe.

6. W obliczu presji pandemii niektóre przedsiębiorstwa podnoszą świadczenia na rzecz zdrowia psychicznego

Przy czym 35% deklaruje pewnego rodzaju inwestycje w zdrowie psychiczne dla pracowników, natomiast 16% planuje ich dodanie. 

7. Przygotowując się do roku 2022, członkowie YPO wyróżnili wszystko, na czym powinni skupić się liderzy biznesu:

– Zwiększenie zaangażowania pracowników i kultury pracy/retencji;

– Poszukiwanie alternatywnych strumieni środków pieniężnych/ochrona istniejących;

– Przygotowanie się do inflacji;

– Planowanie kwestii związanych z łańcuchem dostaw; 

– Zrozumienie zmieniających się potrzeb klientów.

Źródło:PRNewswire/ PAP MediaRoom