Ochrona antyfraudowa w sektorze firm faktoringowych. Bezpieczeństwo prowadzenia biznesu to fundament sukcesu każdej działalności gospodarczej. Z punktu widzenia przeciwdziałania wyłudzeniom powinny być stosowane odpowiednie mechanizmy zapobiegające wyłudzeniom. Możliwość wymiany danych firm faktoringowych z danymi banków czy firm pożyczkowych staje się faktem. To ważny krok w kierunku wzmocnienia ochrony sektora finansowego i jego klientów przed wyłudzeniami.

Od 15 września 2021 r., na mocy znowelizowanych zapisów Ustawy  Prawo Bankowe, rozszerzył się katalog podmiotów, które mogą wymieniać się informacjami o wyłudzeniach czy o podejrzeniach wyłudzeń z pozostałymi uczestnikami obrotu finansowego. Oznacza to, że do systemu Platformy Antyfraudowej BIK dołącza dynamicznie rozwijająca się branża faktoringowa. Jej uczestnikami już są banki komercyjne i spółdzielcze, SKOK-i, instytucje pożyczkowe i firmy leasingowe.

Ochrona antyfraudowa w sektorze firm faktoringowych - kobieta siedzi przy stole i trzyma w dłoniach tablet.
Ochrona antyfraudowa w sektorze firm faktoringowych

Platforma antyfraudowa BIK

W dobie transakcji online szczególnego znaczenia nabiera kompleksowa ochrona przed przestępstwami. Systemem, który potwierdził swoją skuteczność w zakresie wychwytywania i zwalczania wyłudzeń finansowych w sektorze bankowym jest Platforma Antyfraudowa BIK. Ochrona antyfraudowa to narzędzie do wzajemnego ostrzegania się jego uczestników o wyłudzeniach. Opiera się na zautomatyzowanym obiegu wymiany danych i współdzieleniu informacji pomiędzy uczestnikami systemu. Od czasu jej uruchomienia w 2017 r., pozwoliła zaoszczędzić w sektorze bankowym już ponad 356 mln zł. Z czego ponad 127 mln zł tylko w 2020 r. Jest to wartość wniosków kredytowych, zatrzymanych w wyniku ostrzeżeń, jakie wygenerował system. Dzięki temu wątpliwy kredyt czy leasing nie został wypłacony przestępcom.

Rośnie zagrożenie związane z występowaniem fraudów

Postęp technologiczny, który znacząco ożywił się w okresie pandemii, wpłynął na zmianę modelu prowadzenia biznesu. Przede wszystkim wiele firm przeniosło swoją działalność do kanału on-line. Otwierając sobie w ten sposób nowe możliwości dotarcia z ofertą, poszerzając grono potencjalnych klientów. Aktywnej działalności przedsiębiorców w cyberprzestrzeni oraz wzrostowi transakcji internetowych towarzyszy rosnące ryzyko wyłudzeń.

Zjawisko to nie omija także branży faktoringowej. Ryzyko poniesienia straty finansowej związane jest przede wszystkim z działaniami nakierowanymi na uzyskanie limitu faktoringowego bądź na wykup wierzytelności.

Wśród rzetelnych przedsiębiorców, wnioskujących o wsparcie w finansowaniu bieżącej działalności za pomocą produktów faktoringowych, coraz częściej pojawiają się osoby z intencjonalnym zamiarem oszustwa. 

Firmy faktoringowe – uczestnikiem systemu wymiany informacji

W dobie szerokiej cyfryzacji i automatyzacji procesów, tylko współpraca sektorowa oraz międzysektorowa, wsparta najnowszą technologią, to najlepsza metoda budowania bezpiecznego rynku. Platforma Antyfraudowa BIK, która skutecznie wspiera wiele branż, teraz może objąć także firmy z branży faktoringowej.

Uwzględnienie firm faktoringowych w zmienionym brzmieniu art. 106d Ustawy Prawo Bankowe, które wchodzi w życie 15 września 2021 r., umożliwi współdzielenie informacji o podejrzeniach nadużyć oraz wyłudzeniach z pozostałymi uczestnikami obrotu finansowego. Wymiana ostrzeżeń pomiędzy wszystkimi podmiotami uzupełni wartość informacyjną i stanowić będzie silną ochronę sektora finansowego przed wyłudzeniami aplikacyjnymi.

Znaczenie biznesu faktoringowego w budowie bezpiecznego systemu antyfraudowego

Przede wszystkim rośnie zapotrzebowanie na usługi firm faktoringowych. innymi słowy to sposób, by dostarczyć przedsiębiorcom środków obrotowych, niezbędnych do utrzymania płynności finansowej. Było to szczególnie zauważalne  w okresie recesji wywołanej pandemią, która utrudniła prowadzenie działalności bądź przesądziła o jej kontynuacji. Ponadto obserwacja z ostatnich 5 lat pokazują stały wzrost sprzedaży różnego typu usług faktoringowych. Branża zanotowała wzrost o 24% w porównaniu z pierwszą połową poprzedniego roku.

Warto jednak zauważyć, że rośnie wiedza przedsiębiorców na temat usług faktoringu. Przede wszystkim jako szybkiego i elastycznego sposobu pozyskiwania środków w celu zabezpieczenia przed ryzykiem braku zapłaty ze strony kontrahentów tych usług. Finansowane są coraz mniejsze portfele. A nawet pojedyncze faktury.

W swojej idei faktoring ma skutecznie, ale też szybko dostarczyć środki finansowe z tytułu należności ze sprzedaży dla przedsiębiorstw. Nierzadko usługi finansowania z wykorzystaniem faktoringu oferowane są poprzez kanały elektroniczne. Ich celem jest sprawne pozyskanie klienta, bez zbędnych formalności. Stwarza to wiele możliwości do nadużyć, do których dochodzi w wyniku intencjonalnego wyłudzenia finansowania.

Źródło: Biuro Informacji Kredytowej