Home Finanse Obniżka stóp procentowych nie zmieniła wysokości odsetek karnych

Obniżka stóp procentowych nie zmieniła wysokości odsetek karnych

Obniżka stóp procentowych, dokonana przez Radę Polityki Pieniężnej, na pewno ucieszyła osoby spłacające kredyty. Jednak dla spóźniających się z płaceniem podatków nie ma ona już znaczenia – odsetki karne za zwłokę wynoszą obecnie tyle samo, co po poprzedniej obniżce, czyli 8%.

Do niedawna obniżki stóp procentowych cieszyły w takim samym stopniu osoby spłacające kredyty i tych, którzy spóźniają się z płaceniem podatków. Tych ostatnich dlatego, że od wysokości jednej ze stóp NBP – stopy lombardowej – uzależniona jest wysokość odsetek karnych za zwłokę. Jednak ostatnia redukcja stóp dla niesolidnych płatników nie miała już znaczenia. Wprawdzie stopa lombardowa spadła do 2,5% z 3% poprzednio, ale mimo to nie zmieniła się wysokość odsetek za zwłokę.

W Ordynacji podatkowej zapisano bowiem, że wysokość odsetek za zwłokę równa jest dwukrotności stopy lombardowej powiększonej o 2%. Po wczorajszej obniżce tak liczone odsetki karne wyniosłyby 7%. Tyle, że art. 56 Ordynacji podatkowej głosi, że odsetki karne nie mogą być niższe niż 8%. Taki właśnie poziom osiągnęły po obniżce w październiku i ostatnia redukcja nic już tutaj nie zmienia.

Ale wysokość odsetek za zwłokę może obniżyć sam podatnik. Jeśli bowiem – co wynika również z art. 56 Ordynacji – podatnik złoży prawnie skuteczną korektę deklaracji, uzasadni przyczyny jej złożenia i w ciągu 7 dni od chwili złożenia wpłaci całą kwotę zaległości podatkowej, wówczas może naliczyć sobie odsetki karne w wysokości 75% stawki podstawowej. To oznacza, że będzie musiał zapłacić odsetki w wysokości 6%, a nie 8%.

autor: Marek Siudaj, Tax Care