Kiedy zaostrzać a kiedy luzować politykę fiskalną i monetarną? Zazwyczaj kiedy myśli się o równowadze, kondycji gospodarki – to mówi się o tak zwanym politycy mix. Czyli o tym, co robi władza monetarna oraz władza fiskalna. Czasami mówi się, że jeśli jedna władza idzie troszkę w jedną stronę – to druga powinna to wyrównywać. Jeżeli na przykład polityka fiskalna jest zbyt łagodna, to trzeba zaostrzyć politykę monetarną i na odwrót.

Czasami są takie sytuacje, że można prowadzić łagodną i jedną i drugą politykę. A czasami jest tak, że trzeba zaostrzyć obie. W tej chwili chyba jesteśmy w takiej sytuacji, że raczej powinniśmy być konserwatywni i w zakresie polityki fiskalnej, i w zakresie polityki monetarnej.

Przede wszystkim od polityki monetarnej oczekujemy zaostrzenia od ultra łagodnej fazy, którą mieliśmy jeszcze kilka kwartałów temu. Dodatkowo dyskutowane jest to, czy administracja nie prowadzi zbyt łagodnej polityki fiskalnej – powiedział serwisowi eNewsroom Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej (KIG). 

Kiedy zaostrzać a kiedy luzować politykę fiskalną i monetarną? - kalkulator i długopis leżą przy dokumentach na stole.
Kiedy zaostrzać a kiedy luzować politykę fiskalną i monetarną?

I dodaje:

Myślę jednak, że na to musimy popatrzeć przez pryzmat nie tylko poszczególnych podatków, które się zmieniają, ale całokształtu systemu podatkowego. Może się okazać, że owszem są spore transfery – ale na przykład w części zabezpieczonej wzrostem fiskalizmu. W takiej sytuacji nie można myśleć o łagodzeniu polityki fiskalnej – bo państwo musi zabezpieczyć wpływy do budżetu. Jeśli natomiast są dodatkowe możliwości wzrostu dochodów państwa, można wówczas rozważać luzowanie i dodatkowe zwolnienia podatkowe dla wybranych grup społecznych„.

Źródło: eNewsroom

Przeczytaj także: Kształcenie na miarę potrzeb nowego świata

Kształcenie na miarę potrzeb nowego świata. Rozmowa z dr Sylwią Hałas-Dej, dziekanem Centrum Doradztwa i Kształcenia Menedżerów w Akademii Leona Koźmińskiego, o tym, jak ważna dla organizacji i pracowników jest idea kształcenia przez całe życie.

Pod koniec maja 2022 „Financial Times” opublikował ranking czołowych uczelni biznesowych, które prowadzą studia podyplomowe. Akademia Leona Koźmińskiego (ALK) pojawia się w tym zestawieniu jako jedyna polska szkoła wyższa pośród znanych uczelni z całego świata. To powód do dumy.

Oczywiście, że tak. To wyróżnienie jest efektem naszych dążeń do zbudowania w tym miejscu Europy biznesowej szkoły wyższej o charakterze międzynarodowym. Cieszymy się, że „Financial Times, który klasyfikuje najlepsze uczelnie biznesowe na świecie, docenił nasze starania i jako jedyną spośród polskich uczelni ujął we wszystkich rankingach, czyli Master in Management, Master in Finance, Executive MBA, Executive Education Open oraz European Business School.