Home Finanse Gdzie przedsiębiorca może pozyskać środki, gdy bank odmawia finansowania

Gdzie przedsiębiorca może pozyskać środki, gdy bank odmawia finansowania

Podczas gdy wielkość kredytów dla przedsiębiorstw niefinansowych rośnie w tempie zaledwie umiarkowanym ze względu na sztywne kryteria udzielania kredytów przez banki (5% wzrostu styczeń 2018 r. w porównaniu do stycznia 2017 r.), potrzeby małych i średnich przedsiębiorców pozostają niezaspokojone. W szczególności dotyczy to tych firm, które nie są w stanie sprostać wymaganiom dokumentacyjnym banków, zwłaszcza w krótkim okresie czasu. Taki problem spotyka wielu przedsiębiorców, którzy pozyskują nowy kontrakt i w krótkim czasie muszą pozyskać finansowanie na realizację kontraktu bądź refinansowanie istniejącego kredytu obrotowego. Brak możliwości szybkiego refinansowania kredytu obrotowego wypowiedzianego nagle przez bank, może oznaczać dla firmy poważne problemy, łącznie z niewypłacalnością firmy.

Liczba istniejących sposobów na zaspokojenie w krótkim czasie potrzeb finansowych dla osób prowadzących działalność gospodarczą i firm z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw jest ograniczona. Zdecydowanie łatwiej jest pozyskać pożyczkę gotówkową jako osoba fizyczna na kwotę 5-10 tys. zł czy kredyt inwestycyjny lub obrotowy dla dużych firm w wysokości kilkunastu albo kilkudziesięciu milionów zł. Emisja obligacji korporacyjnych jest alternatywą dla finansowania bankowego, ale niestety ze względu na czasochłonność nie stanowi rozwiązania problemów, w sytuacji, gdy w krótkim czasie konieczne jest pozyskanie środków.

Często zdarza się, że klienci mają możliwość skorzystania z okazji biznesowych i wówczas szybko muszą uzyskać finansowanie. Składają wniosek kredytowy do banku, który przeciąga procedurę, albo co więcej, ku ich zaskoczeniu, odmawia udzielenia kredytu. Czasami banki udzielają tzw. pozytywnej decyzji negatywnej, tzn. przyznają kredyt, ale w dużo niższej niż wnioskowana wysokości.

Pożyczki dla przedsiębiorców z alternatywnych metod finansowania

Rozwiązaniem dla osób prowadzących działalność gospodarczą czy mśp są pozabankowe źródła finansowania. Jedną z takich alternatywnych metod finansowania przedsiębiorstw są pożyczki pod zastaw nieruchomości. Taki sposób zabezpieczenia zobowiązań jest bezpieczny dla pożyczkodawcy i jednocześnie szybki do realizacji. W ten sposób można uniknąć czasochłonnej procedury oceny zdolności kredytowej, której przejście może oznaczać dla przedsiębiorcy, że finansowanie – owszem – będzie dostępne, ale zbyt późno.

Dowodem na atrakcyjność takiej formy finansowania są wzrosty rynku pożyczek pozabankowych dla przedsiębiorstw, które rok do roku sięgają od kilkudziesięciu do kilkunastu procent rocznie. Co więcej ze względu na charakter zabezpieczenia, wskaźnik kredytów niepracujących(tj. niespłacanych) w tej kategorii pożyczek, zgodnie z danymi makroekonomicznymi, kształtuje się na bardzo niskim poziomie poniżej 5%.

Opracowanie: Ascotfinance