Home Finanse Gdzie emeryci najczęściej mają problemy finansowe?

Gdzie emeryci najczęściej mają problemy finansowe?

Największa liczba zadłużonych emerytów notowanych w Krajowym Rejestrze Długów mieszka w województwie śląskim, mazowieckim i dolnośląskim. Jednak jeśli przeliczyć liczbę zadłużonych seniorów na ich 1000 mieszkających w danym województwie to okazuje się, że kłopoty z terminowym regulowaniem swoich zobowiązań najczęściej dotykają tych z województwa kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego oraz pomorskiego.

Największa liczba seniorów wpisanych do KRD BIG mieszka w województwie śląskim (45,6 tysiąca), mazowieckim (36,5 tys.) oraz dolnośląskim (29,3 tys.). Łączne zadłużenie sięga w nich kolejno 775,2, 632,7 oraz 437,5 miliona złotych. Tym samym w tych trzech regionach mieszka 38 procent wszystkich zadłużonych emerytów i przypada na nich niemal 41 procent całkowitego długu.

To w głównej mierze konsekwencja dużej liczby ludności mieszkającej w wymienionych województwach. Ale jeśli zrelatywizować te dane przeliczając liczbę zadłużonych seniorów na  ich 1000 w danym województwie, to otrzymamy zdecydowanie pełniejszy obraz zjawiska i przede wszystkim odpowiedź na pytanie, gdzie mieszka największy odsetek emerytów, którzy mają problemy z terminowym regulowaniem swoich zobowiązań – tłumaczy Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej.

Ten wskaźnik jest najwyższy w Polsce północnej: województwie kujawsko-pomorskim, zachodniopomorskim oraz pomorskim. Na tysiąc emerytów zamieszkujących wymienione regiony odpowiednio ponad 75, 72 i 69 z nich jest zadłużonych. Na przeciwnym biegunie, nie tylko geograficznie, jest Polska południowa i wschodnia: województwo podkarpackie (27), podlaskie i małopolskie (36).

Ponad 60 procent wszystkich emerytów-dłużników stanowią kobiety, których łączne zadłużenie nieznacznie przekracza 2,7 miliarda złotych. Przeciętnie panie mają do oddania 15,3 tysiąca złotych, podczas gdy średnie zadłużenie przedstawiciela płci męskiej sięga niemal 16,1 tysiąca złotych.

– W przypadku całej bazy danych KRD BIG przeważają mężczyźni. W przypadku emerytów sytuacja jest odwrotna. Kobiety szybciej przechodzą na emeryturę. Ponadto, statystycznie żyją dłużej od mężczyzn. Emerytek jest więc więcej od emerytów. Ponadto, często po śmierci męża nie są one w stanie spłacać wspólnie zaciągniętych zobowiązań. W efekcie wpadają w kłopoty finansowe, a niska emerytura nie ułatwia ich rozwiązania – wyjaśnia Adam Łącki.

Liczba zadłużonych emerytów notowanych w Krajowym Rejestrze Długów Biurze Informacji Gospodarczej przekracza obecnie 291 tysięcy, a ich zadłużenie to ponad 4,5 miliarda złotych. Średnio jedna osoba w wieku emerytalnym ma do oddania 2,4 zobowiązania o łącznej wartości 15 609 złotych.

Wśród długów seniorów notowanych w Krajowym Rejestrze Długów Biurze Informacji Gospodarczej pod względem wartości największy udział mają zobowiązania wobec instytucji finansowych (banków komercyjnych, spółdzielczych i firm pożyczkowych) oraz wierzycieli wtórnych (fundusze sekurytyzacyjne oraz firmy windykacyjne). Emeryci nie płacą również rachunków za mieszkanie, za wodę, prąd, czy gaz oraz za telewizję, Internet, oraz telefon.