Home Finanse Eksport radzi sobie całkiem dobrze

Eksport radzi sobie całkiem dobrze

W okresie styczeń – lipiec br. eksport w cenach bieżących wyniósł 93,8 mld euro, a import 94 mld euro. W porównaniu z analogicznym okresem ub. roku eksport zwiększył się  o 5,5 proc., a import o 4,4 proc. – podał GUS.

Eksport po 7 miesiącach br. ma się nieznacznie lepiej niż po sześciu. Natomiast dynamika eksportu jest trochę niższa. W efekcie saldo obrotu handlu zagranicznego poprawiło się, aczkolwiek, według GUS, ciągle jest ujemne i wyniosło 171,3 mln euro. Ostatnie dane, które napłynęły z gospodarki niemieckiej dotyczące obrotów handlu zagranicznego, wskazywały na znaczny wzrost tamtejszego eksportu i spadek importu. Na szczęście, to kurczenie się niemieckiego importu nie dotknęło naszych eksporterów. Dynamika eksportu do Niemiec jest bowiem tylko o 0,1 pkt proc. niższa niż po 6 miesiącach br., co świadczy o zdolności do konkurowania i skuteczności naszych firm na wymagającym rynku niemieckim. Ważne jest także, że powoli, ale jednak rośnie eksport do krajów rozwijających się. Jednak jego niespełna 9 proc. udział  w eksporcie ogółem świadczy o tym, że nasze firmy mają jeszcze duże możliwości do zwiększania ekspansji na te rynki. Nasz handel zagraniczny osiąga niezłe wyniki mimo silnego spadku eksportu do Rosji (o 10,5 proc.) i jeszcze mocniejszego do Ukrainy ( o 26,5 proc.). Jednak polscy eksporterzy, mimo rosyjskiego embarga na produkty rolno-spożywcze, radzą sobie bardzo dobrze, chociaż na pewno dla przedsiębiorstw eksportujących żywność nie będzie to rok szczególnie udany.

Informacje GUS dotyczące wyników finansowych przedsiębiorstw po 6. miesiącach br. wskazują, że eksporterami jest 49,8 proc. firm średnich i dużych, prawie o 1 pp więcej niż w ubr. A ich poziom sprzedaży na eksport był o 5,2 proc. większy niż po 6. miesiącach 2013 r. Eksporterzy też charakteryzują się lepszymi wynikami ekonomiczno-finansowymi niż ogół firm.

Natomiast z badań Konfederacji Lewiatan „Sektor MŚP w Polsce’2014” przeprowadzonych w okresie maj-lipiec 2014 r. na losowej próbie 1111 przedsiębiorstw MŚP (ankietowanie CBOS) wynika, że w latach 2014-2015 prawie 9 proc. mikroprzedsiębiorstw eksportuje lub planuje rozpoczęcie sprzedaży na eksport. Wśród firm małych (10-49 zatrudnionych) eksporterów jest 23,6 proc., a kolejne 3,5 proc. planuje sprzedaż na zewnętrzne rynki. Wśród firm średnich eksporterzy stanowią prawie 50 proc.. MŚP coraz bardziej interesują się rynkami zewnętrznymi, ale wskazują też na bariery, z których najpoważniejsze wg nich to znajdowanie wiarygodnych partnerów biznesowych za granicą i dostęp do kanałów dystrybucji, pozyskiwanie informacji o zagranicznych rynkach oraz  odmienne regulacje prawne. Pierwszą barierę MŚP muszą nauczyć się pokonywać same. Natomiast w usunięciu dwóch kolejnych może im pomóc administracja publiczna gromadząc dane o interesujących firmy rynkach i obowiązujących na nich regulacjach oraz udostępniając te dane szerokiej publiczności. Już dzisiaj takie informacje są dostępne. Ale potrzebne są informacje coraz bardziej szczegółowe i dotyczące coraz większej liczby rynków. A wtedy zapewne zobaczymy jeszcze więcej firm otwartych na gospodarkę globalną i skutecznie się po niej poruszających.

 komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej-Krzysztoszek- Konfederacja Lewiatan