Dziedziczenie kredytu frankowego – z czym się to wiąże?

Śmierć kredytobiorcy ma istotny wpływ na sytuację jego spadkobierców.. Należy pamiętać, że zaciągnięty kredyt nie ulega automatycznemu anulowaniu ani nie wygasa na skutek śmierci kredytobiorcy. Warto zatem znać zasady dziedziczenia, a tym samym zabezpieczyć swoje interesy i podjąć odpowiednie działania, aby uniknąć przejęcia niechcianego długu. Ogólne zasady dziedziczenia Dziedziczenie długów wynikających z zaciągniętego kredytu lub … Czytaj dalej Dziedziczenie kredytu frankowego – z czym się to wiąże?