Dynamika PKB i zatrudnienie w II kw. br. Według danych Eurostat w II kwartale br. PKB (wyrównany sezonowo) w strefie euro był o 14,7% niższy niż przed rokiem. W całej UE zaś był niższy o 13,9% po spadkach odpowiednio o 3,2% i 2,7% w I kwartale br. Ponadto w ujęciu kwartalnym unijny PKB obniżył się w II kwartale o 11,4%, a w strefie euro o 11,8%. W I kwartale br. spadki sięgnęły odpowiednio 3,3% w UE i 3,7% w strefie euro. Są to najgłębsze spadki od 1995 roku, gdy Eurostat zaczął prowadzić pomiary tych danych.

Dynamika PKB i zatrudnienie w II kw. br.- komentarz do danych Eurostat - Grafika w tle przedstawia różnej wielkości strzałki w górę i w dół. Na pierwszym planie napis "analizy MR".

Dynamika PKB – w ujęciu rocznym najgłębsze spadki PKB w II kwartale zanotowano:

  • w Hiszpanii (o 22,1%),
  • Wielkiej Brytanii (o 21,7%) i
  • Francji (o 18,9%).

Natomiast najlepsze wyniki uzyskały:

  • Irlandia (-3,7%),
  • Litwa (-4,0%),
  • Finlandia (-6,3%) i
  • Estonia (-6,5%).

Polska ze spadkiem PKB na poziomie 7,9% jest 6. gospodarką z najmniejszym spadkiem w II kwartale br. w całej UE. Ustępując tylko nieznacznie Szwecji.

Jednocześnie Eurostat opublikował dane dotyczące zatrudnienia. W II kwartale w ujęciu kwartalnym zatrudnienie w strefie euro zmniejszyło się o 2,9%, a w całej Unii o 2,7%. Z kolei w ujęciu rocznym spadki te sięgnęły odpowiednio 3,1% i 2,9%. Były to największe spadki od początku zbierania danych o zatrudnieniu w 1995 r.

Drugi kwartał przyniósł największy spadek zatrudnienia (kw/kw) w Hiszpanii (-7,5%), Irlandii (-6,1%), na Węgrzech (-5,3%) i w Estonii (-5,1%). Jedyną gospodarką, która odnotowała wzrost zatrudnienia była Malta (o 0,6%). W Polsce, wg Eurostat, liczba osób zatrudnionych zmniejszyła się o 1,2% zarówno w porównaniu do I kwartału br., jak i wobec analogicznego okresu poprzedniego roku.

Dane Eurostat pokazują także, że znacznie większe spadki odnotowano w liczbie przepracowanych godzin niż w stopie zatrudnienia. W ujęciu kwartalnym spadek ten wyniósł 12,8% w strefie euro i 10,7% w UE. Zaś w porównaniu do II kw. 2019 r. liczba przepracowanych godzin była niższa o 16,6% w strefie euro i o 13,8% w UE. W Polsce spadki te wyniosły 2,3% w porównaniu do I kwartału br. oraz 2,5% w porównaniu do II kw. 2019 r. Lepsze wyniki od nas uzyskała jedynie Chorwacja (odpowiednio 1,9% i 1,1%). W ujęciu rocznym najwyższe spadki odnotowała Grecja (o 29,8%), Hiszpania (o 24,6%) oraz Portugalia (o 22,6%).

Źródło: gov.pl