Dodatek osłonowy online. Wielu seniorów specjalnie odwiedza placówki ZUS, prosząc o wydanie zaświadczenia potrzebnego do otrzymania dodatku osłonowego. Nie wszyscy wiedzą, że dokument ten dostarcza gmina.

Autor publikacji: Marek Chrzanowski

Bo, władza zapomniała dodać

Od początku stycznia ZUS obserwuje wzmożony ruch petentów, ba w niektórych miastach tworzą się nawet spore kolejki. Seniorzy masowo ruszyli do siedzib Zakładów Ubezpieczeń Społecznych, proszą o wydanie zaświadczenia dotyczącego możliwych do otrzymania nowych świadczeń.

Dodatek osłonowy online

Niedopowiedzenia rządu dotyczące tego, kto ma obowiązek dostarczyć wniosek o dodatek osłonowy, spowodowały nie lada zatory przed okienkami. ZUS przypomina, że taką informację gmina ma obowiązek pozyskać samodzielnie, drogą elektroniczną, za pośrednictwem odpowiednich usług dostępnych w systemach informatycznych. Dodatek osłonowy ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają na ten cel dotacje z budżetu państwa.

W okresie pandemii seniorzy powinni zostać w domach, a zatem nie ma sensu i konieczności, by niepotrzebnie wychodzić. Większość spraw w ZUS można załatwić online, korzystając z e-wizyta. https://www.zus.pl/e-wizyta. Klient wybiera dogodny dla siebie termin i godzinę. W jej trakcie można założyć także profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

Przeczytaj także: Do 31 stycznia można zgłosić chęć korzystania z Małego ZUS Plus

Do 31 stycznia można zgłosić chęć korzystania z Małego ZUS Plus. Mały ZUS Plus to niższa składka na ubezpieczenia społeczne. Skorzystać z tej ulgi mogą przedsiębiorcy wpisani do CEIDG z przychodem, który nie przekroczył 120 tys. zł w 2021 r. Z rozwiązania może skorzystać tylko osoba, która prowadziła firmę w poprzednim roku, przez co najmniej 60 dni.

Mały ZUS Plus to dobre rozwiązanie dla:

  • drobniejszych przedsiębiorców, których firmy nie osiągają dużych przychodów;
  • przedsiębiorców, którzy w obecnej sytuacji mają problem płynności finansowej.

Przykładowo: Przedsiębiorca, którego średniomiesięczny dochód w 2021 r. wyniósł 3 tys. zł, w 2022 r. zapłaci na ubezpieczenia społeczne ok. 474 zł miesięcznie, a więc zaoszczędzi ok. 650 zł w stosunku do tzw. pełnego ZUS-u.