Home Finanse Dłużnik czy gapa?

Dłużnik czy gapa?

Lista dłużników powiększa się coraz bardziej. Oprócz oszustów i osób z trudną sytuacją finansową coraz częściej znajdują się na niej osoby nieuważne. Nie opłacający składek ubezpieczeniowych, nie mający świadomości konieczności zgłoszenia sprzedaży samochodu firmie ubezpieczeniowej, czy kupujący nieświadomie polisę przez Internet , to tylko niektóre przypadki.

Gapiostwu można zaradzić poprzez uważne planowanie własnych wydatków, kontrolę własnych zobowiązań wobec urzędów i dostawców usług. Należy również pamiętać, że telefoniczne rozwiązywanie umowy nie wystarczy, lecz konieczna jest wersja pisemna, poprzedzona uregulowanymi należnościami.

W ciągu ostatniego roku liczba niezapłaconych zobowiązań ubezpieczeniowych wzrosła o 70 procent, a podwojeniu uległa wartość takich długów, co wynika z danych znajdujących się w rejestrze dłużników ERIF.