Home Finanse Czy wiesz, jakie są koszty związane z uruchomieniem start-upu w Polsce i...

Czy wiesz, jakie są koszty związane z uruchomieniem start-upu w Polsce i w innych krajach?

Wiele krajów deklaruje pomoc dla projektów we wczesnych fazach rozwoju poprzez takie kształtowanie rozwiązań prawnych, które umożliwia redukcję kosztów, przede wszystkim na etapie SEED i START-UP. Prawdą jest, że zarówno dla całego świata jak i poszczególnych regionów koszty te od kilkunastu lat maleją.

Według danych Banku Światowego koszty te podane jako procent dochodu narodowego brutto na jednego mieszkańca (Gross National Income per capita  – GNI), w skali całego świata kształtują się następująco:

Cost of business start-up procedures (% of GNI per capita), World

Obecnie zatem w skali świata poziom tych kosztów to około 25,31% GNI per capita. Spadek od ubiegłego roku o 0,7 punktu procentowego.

 

Tymczasem dla znacznie bliższego nam regionu Europy Centralnej i Państw Bałtyckich koszty te są znacznie niższe. Od kilkunastu lat spadają i obecnie wynoszą  2,9% GNI per capita:

Cost of business start-up procedures (% of GNI per capita), Central Europe and the Baltics

Zatem mamy od ubiegłego roku spadek tych kosztów w państwach bałtyckich z 3,66% do 2,9% (blisko o jedną piątą!)

 

A jak wygląda na tym tle sytuacja w Polsce, gdzie kolejne rządy od wielu lat deklarują pomoc dla innowacyjnej gospodarki? Z wykresu poniżej wynika, że i u nas koszty te maleją, ale są znacznie wyższe niż średnia w naszym regionie i wynoszą 12% GNI per capita. Spadły zatem w ubiegłym roku jedynie o 0,1 punktu procentowego.

Cost of business start-up procedures (% of GNI per capita), Poland

Rozdźwięk w stosunku do krajów bałtyckich pogłębił się. Rok temu w naszym kraju koszty te były trzykrotnie wyższe. Obecnie są już ponad czterokrotnie wyższe!

 

Jednak chyba najbardziej interesujący jest dla twórców START-UP’ów poziom kosztów wyrażony w konkretnej walucie. Wykres poniżej dotyczy kosztów wyrażonych w USD na koniec lat 2015 i 2016. Na tle poszczególnych regionów świata Polska, przy kosztach wynoszących 1475 USD (2015) i 1449 USD (2016) plasuje się tutaj na poziomie średniej dla krajów OECD. Najniższe koszty natomiast są notowane w rejonie Europy Centralnej i Krajów Bałtyckich (!) oraz w Ameryce Północnej, a najwyższe – w Ameryce Łacińskiej.

Krajem o najwyższych kosztach w skali całego świata nadal jest Wenezuela – 41750 USD ( z 10533 w roku 2015!), zaś w Europie – Włochy – 4210 USD (z 4175 USD w roku 2015). Najniższe koszty – 0 USD występują obecnie  w Słowenii i Wielkiej Brytanii. Niestety spośród krajów Europy, koszty zakładania start-upów w Polsce są jednymi z najwyższych:

fragment z raportu „Przedsięwzięcia w fazie Start-UP oraz nakłady na badania i rozwój (R&D) – sytuacja w Polsce oraz na świecie”

 

Rynek start-upów rośnie, ale czy Polska dogoni liderów?