Home Finanse Co zrobić jeśli nie złożę deklaracji podatkowej na czas?

Co zrobić jeśli nie złożę deklaracji podatkowej na czas?

Najpopularniejsze deklaracje, czyli PIT-36 i PIT-37 składane są najczęściej do końca kwietnia za rok poprzedzający. Jednak w prawie przewidzianych jest wiele terminów, a podatnikom mogą zdarzać się różne sytuacje życiowe. Bywa, że termin na złożenie deklaracji minął, podatnik nie złożył deklaracji i grozi mu odpowiedzialność prawna, a nawet karno-skarbowa. Nie należy jednak wpadać w panikę i udawać, że nic się nie stało, licząc na brak reakcji ze strony organów podatkowych. Podpowiadamy co zrobić w takiej sytuacji.

Czym jest i jak działa czynny żal

Coraz więcej osób jest świadomych instytucji tak zwanego czynnego żalu. Jest to prawnie przewidziany sposób, aby nie podlegać karze za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. W razie niezłożenia odpowiedniego zeznania podatkowego czynny żal będzie więc jednym z podstawowych narzędzi podatnika do możliwego zminimalizowania skutków swojego zaniechania. Jest on określony w przepisach Kodeksu Karnego Skarbowego. Zgodnie z art. 16 nie podlega karze sprawca, który po popełnieniu czynu zawiadomił organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.

Jak złożyć czynny żal?

Zgodnie z powyższym w pierwszej kolejności należy jak najszybciej zgłosić swoje niedociągnięcie do odpowiedniego organu podatkowego, wskazując popełniony błąd (np. w postaci niezłożenia deklaracji w terminie) oraz ujawniając jego istotne okoliczności. Uzasadnienie wniosku nie jest co prawda wymagane, ale w niektórych sytuacjach, jeżeli faktycznie opóźnienie wynika z ważnych okoliczności, warto podnieść je w czynnym żalu.

Dokument ten należy złożyć w formie pisemnej. Mimo  że w ramach reformy e-deklaracji wiele spraw można obecnie załatwiać przez internet, dla instytucji czynnego żalu na razie nie przewidziano takiej formy. Taką sprawę zalecamy załatwić osobiście w urzędzie.

Sprawdź też terminy składania deklaracji podatkowych, aby uniknąć konieczności składania czynnego żalu: https://www.epity.pl/baza_informacji_o_podatkach_abc_podatki_informacja_podatkowa/jak_zlozyc_wyslac_pita/

Ścisłe obowiązki podatkowe

Sam czynny żal jednak nie wystarczy, aby uniknąć odpowiedzialności. Zgodnie z kolejnym paragrafem wyżej wymienionego artykułu Kodeksu Karnego Skarbowego podatnik nie będzie podlegać karze, jeżeli uiści wymaganą należność. Oznacza to, że w momencie, w którym zorientujemy się, że nie złożyliśmy deklaracji w terminie, powinniśmy jak najszybciej wysłać ten dokument. Natomiast jeżeli z wyliczeń wynika, że mamy obowiązek zapłaty odpowiedniego zobowiązania podatkowego należy dokonać wpłaty na odpowiednie konto, pamiętając o odsetkach, które należy obliczyć i wpłacić razem ze zobowiązaniem podatkowym.

Dopiero taki komplet uzupełnionych dokumentów i obowiązków pozwoli na potencjalne pozytywne rozpatrzenie czynnego żalu. Należy jednak pamiętać, że przepisy określają sytuacje, w których nawet spełnienie wszystkich powyższych nie pozwoli na uniknięcie odpowiedzialności. Dotyczy to głównie sytuacji, gdy urząd wcześniej odkryje nasze niedociągnięcia i podejmie odpowiednie działania. Niemniej aktywna postawa i próba naprawienia swoich błędów z założenia zawsze powinny działać na korzyść podatnika.