Home Finanse 2017 to większe limity wpłat na IKE i IKZE

2017 to większe limity wpłat na IKE i IKZE

W 2017 r. wzrosło prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne. Wraz z nim wzrastają również limity wpłat na konta IKE i IKZE. To dobra wiadomość dla wszystkich oszczędzających prywatnie na emeryturę. Obwieszczenie Ministra Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej nie tylko zwiększa szansę na spokojną i godną emeryturę, ale również wzmacnia znaczenie korzyści podatkowych, jakie oferuje III filar.

Rokroczne zwiększanie limitów wpłat na Indywidualnym Koncie Emerytalnym i Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego jest przede wszystkim oznaką konsekwentnie bogacącego się polskiego społeczeństwa. Wielkość możliwych wpłat zależy bowiem od wartości prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, które w 2017 r. wynosi już 4 263 zł i wzrosło w porównaniu z poprzednim rokiem o 108 złotych. Roczne limity wpłat na konto IKE i IKZE wylicza się, przemnażając tę wartość trzykrotnie w przypadku IKE i 1,2-krotnie w przypadku IKZE. Dzięki temu w 2017 r. możemy wpłacić na konta z III filara emerytalnego odpowiednio: aż do 12 789 zł (IKE) oraz maksymalnie do 5 115,60 zł (IKZE).

„Początkowo limity wpłat na konta emerytalne z III filara były dużo niższe od tych, które mamy dzisiaj. Szczególnie widać to w przypadku IKE, na które na przykład jeszcze w 2008 r. można było wpłacić niewiele ponad 4 000 zł. Teraz sytuacja jest zupełnie inna. Od kilku lat poziomy możliwych wpłat rosną, ponieważ są powiązane z prognozowanym przeciętnym wynagrodzeniem miesięcznym, które też jest coraz wyższe. Obrazuje to też kierunek, w którym zmierza nasze społeczeństwo – pomału, ale systematycznie wzrasta poziom zamożności Polaków. Gdy dodamy do tego rosnącą grupę osób, która równolegle do tradycyjnego budowania kapitału emerytalnego dodatkowo poszukuje innych źródeł mogących go powiększyć, wniosek nasuwa się sam. Przyszłość emerytalna Polaków rysuje się w zdecydowanie jaśniejszych barwach” – mówi Agnieszka Łukawska z Legg Mason TFI.

Zmiana limitów wpłat nie zmienia dotychczasowych korzyści, jakie płyną z posiadania IKE i IKZE. Posiadacze IKE dalej mogą zaoszczędzić 19% w postaci podatku od dochodów kapitałowych (tzw. „podatku Belki”), a ich oszczędności będą mogły być dziedziczone przez wskazane osoby, które będą zwolnione z podatku od spadków i darowizn. Podobnie w przypadku IKZE. To konto również zwolnione jest z podatku od zysków i obowiązuje je ta sama zasada w przypadku dziedziczenia. Dodatkowo środki zgromadzone w ciągu roku na IKZE mogą zostać odliczone od podstawy opodatkowania. W 2017 r. można dzięki temu zyskać dodatkowe 1 626,99 zł. Należy jednak pamiętać, że na IKZE nałożony jest zryczałtowany, 10% podatek dochodowy, naliczany w momencie wypłaty środków na emeryturze.

Źródło: Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA