Home Bezpieczeństwo 10 zasad odpowiedzialnego pożyczkobiorcy

10 zasad odpowiedzialnego pożyczkobiorcy

Wzięcie pożyczki jest jednym z najczęstszych rozwiązań w sytuacji, kiedy  braknie nam gotówki lub pojawiają się niespodziewane wydatki. Najpopularniejszym rozwiązaniem są w dalszym ciągu kredyty udzielane przez banki, ale co raz częściej Polacy korzystają z usług firm prywatnych. Niezależnie od tego, gdzie zdecydujemy się zaciągnąć pożyczkę, warto pamiętać o zachowaniu spokoju i rozsądku zarówno
w doborze oferty, jak i przy podpisywaniu umowy. Zniecierpliwienie i brak zastanowienia spowodowane zawiłością dokumentów pożyczkowych to najczęstsze powody zawierania niekorzystnych umów. Eksperci z Profi Credit przedstawiają 10 zasad, które pomogą uchronić się przed taką sytuacją.   

1. Sprawdź firmę pożyczkową

Ilość instytucji finansowych, które świadczą usługi pożyczkowe na polskim rynku jest niezwykle duża. Często kuszą one konsumentów atrakcyjnym planem ratalnym, niskim oprocentowaniem i wysokością pożyczek. Równie często, interesujące oferty są obarczone dodatkowymi opłatami ukrytymi w ubezpieczeniach lub innych wymaganiach. Warto sprawdzić firmę, w której planujemy zaciągnąć dług zarówno pod kątem  jakości obsługi klientów, jak i wywiązywania się z postanowień umowy oraz opinii wyrażanych przez innych pożyczkobiorców. Na stronie Komisji Nadzoru Finansowego,  która co rok bada przedsiębiorców udzielających pożyczki konsumenckie, można znaleźć wiele niezbędnych informacji, które pomogą nam uwiarygodnić działania i ofertę konkretnej instytucji.

2. Przeczytaj dokładnie umowę i inne dokumenty

Najważniejszym dokumentem podpisywanym przez pożyczkobiorcę jest umowa. Niestety, wielokrotnie zdarza się, że jej objętość (zazwyczaj od kilku do kilkunastu stron) i sposób sformułowania (żargon branżowy, niejasność poszczególnych punktów) zniechęca konsumentów do głębszej lektury. Jednocześnie zawiera ona wiele istotnych informacji, które są niezbędne do zrealizowania wszystkich podejmowanych zobowiązań. Jeżeli nie jest ona jasna, warto poprosić o pomoc eksperta. Może to być profesjonalny doradca finansowy spoza firmy lub przedstawiciel instytucji, w której zaciągamy pożyczkę, którego obowiązkiem jest wyjaśnienie wszystkich problematycznych kwestii. Jeżeli, mimo wyjaśnień, mamy problem ze zrozumieniem umowy, nie należy tego ignorować i najlepiej po prostu nie podpisywać dokumentów.

3. Stosuj zasadę ograniczonego zaufania

Już od pierwszego spotkania z przedstawicielem firmy lub instytucji pożyczkowej należy stosować zasadę ograniczonego zaufania. Wszelkie obietnice, oferty oraz propozycje należy pozyskiwać na piśmie, by w razie sporu lub niewywiązywania się z umowy, mieć podstawę do roszczenia praw. Jeżeli w jakimkolwiek momencie konsultant bądź firma wzbudzą nasze wątpliwości, np. kiedy nie dostaniemy odpowiednio spójnej i wyczerpującej odpowiedzi na nasze pytania lub zostają one po prostu zignorowane, zastanówmy się czy nawet najatrakcyjniejsza oferta nie jest próbą wyłudzenia.

4. Sprawdź dane na umowie

Bardzo istotną kwestią jest całokształt umowy. Wszystkie dokumenty, zarówno te podstawowe, jak i uzupełniające, takie jak regulamin czy tabela opłat, muszą zawierać dane firmy, jak i jej klienta. Warto również zwrócić uwagę, czy zawierają one wszelkie istotne informacje dotyczące pożyczki. W przypadku, gdy umowa jest napisana w sposób niejasny i niezrozumiały, bądź gdy brakuje w niej podstawowych danych, nie należy jej podpisywać. Aby zatem mieć pewność, iż dana firma oferuje bezpieczne pożyczki, należy korzystać wyłącznie z rzetelnych i sprawdzonych instytucjach, których profesjonalizm potwierdzają posiadane certyfikaty.

5. Sprawdź warunki i dodatkowe opłaty oraz RRSO

Każdy konsument decydujący się na podpisanie umowy pożyczkowej ma świadomość konieczności poniesienia dodatkowych kosztów. Jednakże, ich ostateczna wysokość nie zawsze jest oczywista w momencie podpisywania umowy. Warto zwrócić uwagę na takie elementy jak np. RSSO  – Roczna Rzeczywista Stopa Oprocentowania. Jest to wskaźnik mający charakteryzować kredyt czyli wyrażony w procentach całkowity koszt pożyczki uwzględniający wszystkie koszty (odsetki, prowizje i inne opłaty), które konsument jest zobowiązany zapłacić, jak również zmianę wartości pieniądza w czasie.

6. Sprawdź terminy spłaty i całkowite koszty pożyczki

Dodatkowe opłaty czy termin spłaty zarówno całej pożyczki, jak i poszczególnych rat, to kolejne elementy umowy, które niejednokrotnie sprawiają problem konsumentom. Często związane są one z manipulacją oprocentowaniem, gdyż jest to jeden z najczęstszych powodów wzrostu opłat, które negatywnie zaskakują pożyczkobiorców. Inne, ważne informacje, zwłaszcza w kontekście większych zobowiązań, to ostateczny termin zwrotu oraz wysokość odsetek. Warto też zawczasu zapoznać się z punktem dotyczącym reklamacji i wypowiedzeń. Jeśli korzystamy z usług firm pożyczkowych, mamy dwutygodniowy okres na wypowiedzenie umowy, bez podawania przyczyn rezygnacji i bez dodatkowych konsekwencji.

7. Pamiętaj o opodatkowaniu

Wielu konsumentów zapomina, że pożyczki, jak każdy produkt finansowy, objęty jest podatkiem i wiąże się z koniecznością uregulowania kosztów od czynności cywilnoprawnych. Obecnie, wynosi on 2% kwoty pożyczki i powinien zostać wpłacony do odpowiedniego urzędu skarbowego nie później niż 14 dni po zawarciu umowy. Podatek ten nie zawsze będzie oznaczać dodatkowe koszty dla pożyczkobiorcy, gdyż istnieje bowiem szereg wyjątków, dzięki którym można uniknąć konieczności jego opłaceni (na przykład gdy mąż pożycza środki żonie lub swym dzieciom). Dodatkowe koszty związane z tym obowiązkiem warto wziąć pod uwagę, w chwili decydowania się na pożyczkę.

8. Nie daj się złapać w pułapkę internetu

W Polsce co raz większą popularnością cieszą się pożyczki internetowe. Z założenia jest to najszybszy sposób uzyskania pomocy finansowej. Wniosek o pożyczkę internetową składa się za pośrednictwem strony internetowej, a po poprawnej weryfikacji pieniądze mogą trafić na nasze konto nawet w ciągu kwadransa. Tego rodzaju są zazwyczaj wysoko oprocentowane i zawiera wiele dodatkowych opłat, które nie są jasno opisane w umowie. Możliwość szybkiego uzyskania pożyczki, wiąże się jednak z niezwykle krótkim czasem na jej spłatę – zwykle wynosi on 30 dni. Fundusze uzyskane w ten sposób również nie są zbyt wysokie i zazwyczaj mieszczą się w przedziale od 100 do 2000 złotych.

9. Nie zapominaj o zdrowym rozsądku

Wielokrotnie, konsumenci skuszeni atrakcyjną ofertą lub pozornie łatwą możliwością zdobycia dodatkowych środków, decydują się na pożyczkę, która przerasta ich finansowe możliwości. Nim podejmiemy ostateczną decyzję o podjęciu pomocy pieniężnej z konkretnej instytucji, warto na spokojnie ocenić, czy dług zaciągany często na okres kilku lat, faktycznie zostanie przez nas spłacony w terminie, oszczędzając nam dodatkowych kosztów.

10. Zachowaj umiar

Zdarza się, że firmy zajmujące się udzielaniem pożyczek widząc zainteresowanie konsumenta próbują nakłonić go do zaciągnięcia większego zobowiązania, niż faktycznie jest mu potrzebny. Nie oznacza jednak, że taka umowa będzie korzystniejsza dla jej obiorcy. Warto przemyśleć na co planujemy przeznaczyć zaczerpnięte fundusze i nie przekraczać wyznaczonego budżetu, gdyż każda różnica w ogólnej wartości pożyczki niesie ze sobą wyższe ryzyko i koszty dla konsumenta.

źródło: Profi Credit