Home Polecane Zmiany w prawie podatkowym dla przedsiębiorców

Zmiany w prawie podatkowym dla przedsiębiorców

Kwiecień przyniósł kilka istotnych zmian w prawie podatkowym. Wprowadzono nowy wzór KPiR i zniesiono obowiązek prowadzenia księgi w formie papierowej. Sprawdź, co jeszcze się zmieniło.

Zmiany wprowadziło rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2016 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Nowy wzór KPiR

Od kwietnia obowiązuje nowy wzór podatkowej księgi przychodów i rozchodów – zmiana związana jest także z wprowadzeniem 1 stycznia 2016 roku nowej ulgi podatkowej na badania i rozwój (B+R). Firmy prowadzące działalność badawczo-rozwojową zyskały w tym roku możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków związanych z tą działalnością. Nowy wzór KPiR wprowadza więc dodatkową, odrębną kolumnę przeznaczoną specjalnie na koszty związane z działalnością badawczo-rozwojową (kolumna nr 16).

Podatnicy, którzy przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia prowadzili już KPiR, mogą kontynuować prowadzenie tej księgi również po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia według wzorów określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w § 1, w brzmieniu dotychczasowym.

Zniesienie wymogu drukowania księgi

Według nowych przepisów nie trzeba już prowadzić podatkowej księgi przychodów i rozchodów w formie papierowej. Zamiast tego wystarczy KPiR w formie elektronicznej.

To duże ułatwienie dla przedsiębiorców. Dotychczas osoby prowadzące księgę w formie elektronicznej, przy użyciu komputera, zmuszone były do sporządzania dodatkowych, comiesięcznych wydruków dokumentów księgowych. Od kwietnia nie trzeba już takiej księgi drukować. Można przechowywać ją na informatycznych nośnikach danych, w sposób chroniący je przed zniszczeniem lub zniekształceniem, naruszeniem ustalonych zasad ich przetwarzania lub ich modyfikacją w sposób nieuprawniony.

Koniec obowiązku sporządzania podwójnego spisu z natury

Rozporządzenie zmieniające wprowadziło też korzystną zmianę dla osób, które kontynuują prowadzenie działalności gospodarczej. Dotychczas każdy przedsiębiorca zobowiązany był do sporządzania dwóch spisów z natury – na początku i na końcu roku podatkowego. Od teraz wystarczy jeden, na koniec roku.

Obowiązek sporządzania spisu z natury na dzień 1 stycznia przestał dotyczyć podatników, którzy sporządzili spis z natury na koniec poprzedniego roku podatkowego. Wystarczy, że zamiast spisu z natury na dzień 1 stycznia do księgi przepiszą spis z natury sporządzony na dzień 31 grudnia poprzedniego roku podatkowego.

ifirma.pl