Zamrożenie cen prądu dla mikro, małych i średnich firm jest możliwe już od grudnia i aż do końca 2023 r. Jeśli przedsiębiorcy chcą skorzystać z niższych stawek jeszcze w tym roku, muszą złożyć stosowne oświadczenie do 30 listopada, czyli mają na to tylko dwa dni.

Przy obniżonej stawce firma będzie płacić maksymalnie 79 gr za 1 kWh zużytej energii elektrycznej. Zamrożenie ceny obowiązuje od miesiąca następującego po złożeniu oświadczenia, aż do końca 2023 roku. Jeśli więc przedsiębiorca zgłosi chęć skorzystania z niższej stawki do 30 listopada, będzie ona ważna od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. 

Przede wszystkim zamrożenie cen energii to dobry krok, bo firmy ponoszą ogromne koszty związane z prowadzeniem działalności. Galopująca inflacja, daniny publicznoprawne, rosnące opłaty za gaz i prąd sprawiają, że wielu przedsiębiorców nie wie jak będzie wyglądała najbliższa przyszłość. Dzięki niższym stawkom już od grudnia mogą płacić co najmniej o połowę niższe rachunki za prąd niż dotychczas.

Zamrożenie cen prądu dla firm już od grudnia – ostatnie dni na złożenie oświadczenia - mężczyzna siedzi na kanapie, obok lezy laptop i dokumentu.
Zamrożenie cen prądu dla firm już od grudnia – ostatnie dni na złożenie oświadczenia

Zamrożenie cen prądu dla firm – ostatnia chwila na złożenie oświadczenia

Warunkiem zamrożenia cen jeszcze w tym roku jest dostarczenie oświadczenia do 30 listopada. Dokument może być również złożony w późniejszym terminie. Jednak wówczas zamrożenie ceny za prąd będzie miało skutek dopiero w kolejnym miesiącu.

Oprócz danych identyfikacyjnych firmy oświadczenie musi zawierać:

  • punkt poboru energii elektrycznej; 
  • wskazanie kategorii podmiotu uprawnionego do skorzystania z zamrożenia cen (w przypadku mikro, małych i średnich firm będzie to 1);
  • datę zawarcia umowy z dostawcą prądu; 
  • określenie szacowanej wartości energii elektrycznej, która będzie zużywana na potrzeby firmy;
  • określenie jaka część energii elektrycznej będzie zużywana na potrzeby firmy i poza firmą.

Oświadczenie należy złożyć w wersji papierowej lub elektronicznej u dostawcy energii. W przypadku korzystania z drogi elektronicznej, dokument musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo osobistym. Oświadczenie papierowe trzeba własnoręcznie podpisać. Jeśli przedsiębiorca wysyła dokument pocztą, to za termin złożenia oświadczenia uznaje się termin nadania listu. 

Źródło: inFakt