Home Polecane Zainwestuj w innowacje część 3

Zainwestuj w innowacje część 3

Jako przedsiębiorca z sektora MŚP uzyskasz wsparcie na wdrożenie wyników prac B+R zrealizowanych samodzielnie lub na Twoje zlecenie. Ich efektem musi być wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (towarów, usług). W skrócie – od pomysłu do rynku.

Badania na rynek

Do otrzymania dofinansowania nie wystarczy, że prowadzisz lub zlecasz prace B+R. Musisz posiadać chroniony lub zgłoszony do ochrony patentowej wynalazek bądź wzór użytkowy, na który Urząd Patentowy RP sporządził sprawozdanie o stanie techniki i wystawił Twojemu zgłoszeniu we wszystkich kategoriach ocenę A. Sprawozdanie o stanie techniki uprawdopodabnia, że Twoja innowacja spełnia kryterium nowości, wynalazczości i ma szansę na komercjalizację. Dofinansowanie dostaniesz więc na produkt, który posiada zdolność patentową. Innowacyjny produkt to nowy lub znacząco ulepszony wyrób czy usługa. Ulepszenie może dotyczyć charakterystyk technicznych, komponentów, materiałów, wbudowanego oprogramowania oraz innych cech funkcjonalnych produktu.

Ważne – dofinansowanie otrzymasz na projekt o innowacyjności produktowej minimum na skalę kraju.

Innowacyjność produktu jest kryterium rozstrzygającym. Oznacza to, że w przypadku uzyskania jednakowej łącznej liczby punktów wsparcie w pierwszej kolejności otrzyma projekt, który będzie cechował się większą innowacyjnością. Koszty kwalifikowane w projekcie możesz podzielić na trzy kategorie: wydatki inwestycyjne, wydatki na prace B+R, wydatki na usługi doradcze.

Kto może zostać wnioskodawcą:

■ mikro-, mali i średni przedsiębiorcy

Wybrane wymagania wobec wnioskodawców:

■ posiadanie statusu MŚP

■ zamknięty co najmniej jeden rok obrotowy

■ przychody w roku obrotowym na poziomie przynajmniej 1 mln zł w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku

■ posiadanie w wyniku prac B+R wynalazku lub wzoru użytkowego chronionego lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym RP

1047,89 mln euro wynosi alokacja

10 mln zł -50 mln zł – to wartość kosztów kwalifikowanych projektu, w tym 1 mln zł na eksperymentalne prace rozwojowe i 1 mln zł na usługi doradcze

20 mln zł wynosi maksymalna kwota dofinansowania, w tym:

■ do 450 tys. zł na prace badawcze

■ do 500 tys. zł na doradztwo

Poziom dofinansowania:

■ część badawcza – do 45% dla małego przedsiębiorcy, do 35% dla średniego przedsiębiorcy

■ część doradcza – do 50%

■ część inwestycyjna – zgodnie z mapą pomocy regionalnej

Przydatny link: https://poir.parp.gov.pl/badania-na-rynek/poddzialanie-3-2-1-badania-narynek

Źródło/Foto: www.parp.gov.pl