Proces ubiegania się o środki publiczne przeznaczone na wsparcie przedsiębiorstw nigdy nie był prosty. Dodatkowo nic nie wskazuje na to, że sytuacja ta zmieni się diametralnie w najbliższej przyszłości. Dotyczy to ogółu dostępnych środków wsparcia w ramach tarcz finansowych oraz środków unijnych dotacji i popularnych pożyczek unijnych. Efektem tego, jest duża ilość czasu jaką przedsiębiorca poświęca na przygotowanie dokumentacji, jeśli chce robić to sam, lub opłacenie ekspertów, którzy w tym pomogą. W jednym i drugim przypadku należy liczyć się z tym, że instytucja w której ubiegamy się o wsparcie odmówi jego udzielenia. Nie zawsze jednak jest to i powinien być koniec przygody przedsiębiorcy.

Urzędnik też człowiek i może sie pomylić

– Na przestrzeni ostatnich lat zauważyliśmy, że znaczna liczba negatywnych decyzji wydanych przez instytucje dystrybuujące środki finansowe może być zanegowana i poddana procedurze odwoławczej. – Mówi Edward Marczuk współzałożyciel serwisu pozyskajfinansowanie.pl – Często bywa tak, że urzędnik oceniający dokumentację przedsiębiorcy popełnia błąd i odmawia udzielania wsparcia. Takie sytuacje zdarzają się na każdym etapie ubiegania się o finansowanie i dotyczą wszystkich obecnie dostępnych form wsparcia. Przedsiębiorca, który spotka się z taką sytuacją nie powinien się poddawać i walczyć dalej o swój biznesowy „pomysł”

Co należy zrobić? Eksperci radzą, aby dokładnie czytać regulaminy, które opisują sposób i dystrybucję środków finansowych. Z uwagi na to, że liczba wniosków jest i będzie bardzo duża, czasem może dochodzić do sytuacji, w której urzędnik nas obsługujący sam popełni błąd.

Odwołanie do wielu instytucji

– W takim momencie należy przygotować pismo z odwołaniem się od podjętej decyzji i powołać się na konkretny zapis regulaminu – radzi Marczuk – oczywiście najlepiej wysłać je listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. Nasze doświadczenie wskazuje, że warto również skierować je do przełożonych urzędnika. W szczególnych przypadkach do organu nadzorującego działalność danej instytucji. To proste rozwiązanie bardzo często jest najbardziej skutecznie. Instytucjami do których można zwrócić się z reklamacja/odwołaniem od decyzji to przede wszystkim Zarząd instytucji finansującej. Również instytucja nadzorująca wydatkowanie środków np. BGK, PARP, Urząd Marszałkowski itp. Oczywiście w każdym przypadku nasze odwołanie musi być zgodne z obowiązującym regulaminem. Nie zalecam uprawiania polityki awanturnictwa, ponieważ to nic nie da.

Urzędnicze błędy

Mieliśmy często do czynienia z oczywistym błędem popełnianym przez urzędników, w przypadku wniosków o udzielenie pożyczki płynnościowej. Dużą część wniosków wypełniały w imieniu przedsiębiorców firmy zajmujące się pośrednictwem finansowym. W zdecydowanej większości dokumenty te były przygotowywane jeszcze przed rozpoczęciem naboru. W związku z czym data wypełnienia dokumentu była wcześniejsza niż rozpoczęcie naboru. Bardzo często dochodziło do sytuacji, w której wnioski takie odrzucano. Motywując to faktem, że przedsiębiorca podał datę wypełnienia wcześniejszą niż rozpoczęcie naboru. Jest to oczywistym błędem urzędniczym. Data wypełnienia dokumenty o niczym nie świadczy, a najważniejsze jest złożenie wniosku w odpowiednim czasie. W takich sytuacjach zdecydowanie warto złożyć odwołanie, ponieważ odrzucenie wniosku z takiego powodu nie jest zgodne z regulaminem.

Dobre przygotowanie

Bardzo istotne jest również uważne przestudiowanie dokumentacji przed samym przystąpieniem do przygotowania wniosku o wsparcie. Spora liczba błędów jest popełniania właśnie w tym momencie. Jeśli nie jesteśmy czegoś pewni warto zadawać pytania właśnie na tym etapie. Można je kierować bezpośrednio do danej instytucji lub szukać pomocy zewnętrznych ekspertów. Lub serwisów takich jak pozyskajfinansowanie.pl, który automatycznie określi możliwe do uzyskania formy wsparcia.