TOP 5 zawodów inżynieryjnych odpornych na kryzys. Choć pandemia spowodowała zawirowania na rynku pracy są specjalizacje inżynierskie wyjątkowo odporne na kryzysy gospodarcze. Inżynierowie produkcji i procesu, automatycy i robotycy, specjaliści ds. elektrycznych i inżynierowie elektrycy, programiści i testerzy oraz inżynierowie odpowiadający za zarządzanie łańcuchem dostaw – to specjalizacje przyszłości.

Jak wynika z raportu „Kompetencje 4.0”, który na zlecenie Agencji Rozwoju Przemysłu przygotowało Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” wynika, że specjalistów na rynku pracy i przemysłu można obecnie podzielić na dwie grupy, w zależności od formy wykonywanych obowiązków. W pierwszej znajdują się osoby realizujące zadania kreatywne, wymagające zindywidualizowanego podejścia, najczęściej związane z zarządzaniem technologiami. Natomiast druga grupa to pracownicy wykonujący prace rutynowe.

Zgodnie z analizą Cedefop, do 2025 roku spadek zatrudnienia dotknie właśnie drugą z tych grup. Obok robotników przemysłowych, zaliczają się do niej także wykwalifikowani pracownicy rolni, urzędnicy i sprzedawcy. Natomiast grupa zawodów wschodzących ciągle będzie rosnąć. Dotyczyć to będzie głównie zawodów inżynierskich oraz specjalistów z sektora prywatnego biznesu, administracji, sektora ICT i naukowo-badawczego. Również umiejętności cyfrowe sensu stricto, związane z pracą w otoczeniu cyfrowych aplikacji i narzędzi, stanowić będą podstawę do rozwoju dla osób pracujących we wszystkich zawodach wschodzących.

TOP 5 zawodów inżynieryjnych najbardziej odpornych na kryzys

Choć pandemia spowodowała zawirowania na rynku pracy są specjalizacje inżynierskie wyjątkowo oporne na kryzysy gospodarcze. To także sektor, w którym ma nastąpić duży wzrost zatrudnienia – w Polsce zatrudnienie inżynierów ma zwiększyć się o 20%, w Europie – o 12%.

1.Inżynier produkcji/procesu w działach technologii przemysłowej

Przede wszystkim w takich sektorach, jak FMCG i farmacja). Z danych wynika, że walka o kandydata trwa do końca. Aż 80% kandydatów, którzy na przestrzeni ostatnich miesięcy chcieli przejść do innej firmy, otrzymało kontroferty od swoich pracodawców.

2.Automatyk i robotyk w dziale utrzymania ruchu

Szczególnie w branży FMCG i farmacja). Zgodnie z danymi Bergman Engineering, wzrost rekrutacji na tego typu stanowiska wzrósł w ciągu ostatnich lat o 50%.

3.Specjalista ds. elektrycznych i inżynier elektryk

Tylko w ciągu ostatniego roku wzrost zapytań na rekrutację specjalistów z tego obszaru sięgnął 200%. Na rynku pracy jest tak niewielu tego typu ekspertów, że ich pozycja jest praktycznie „nietykalna”.

4.Programista i tester, szczególnie w e-commerce

Z danych wynika, że w ciągu ostatniego roku zapotrzebowanie na tych pracowników zwiększyło się o 150%.

5.Logistyk i zakupowiec odpowiadający za zarządzanie łańcuchem dostaw

Z analizy Mazars, Noerr i SpotData wynika, że polski rynek e-commerce w 2020 r. wart był 70 mld zł. Po wielu latach wzrostu w tempie kilkunastu procent rocznie, okres epidemii COVID-19 przyniósł niemal trzykrotne przyspieszenie (do 43 proc. r/r). Część tego nadzwyczajnego wzrostu będzie zjawiskiem przejściowym. Jednak, z szacunków wynika, że nawet po wygaśnięciu epidemii sprzedaż e-commerce będzie wciąż o ok. 10-20 proc. wyższa niż w scenariuszu rozwoju rynku bez wpływu COVID-19.

TOP 5 zawodów inżynieryjnych odpornych na kryzys- infografika, top 5 stanowisk inżynieryjnych najbardziej odpornych na kryzys.
TOP 5 zawodów inżynieryjnych odpornych na kryzys

Dodatkowo, z obserwacji firmy rekrutacyjnej Devire wynika, że postępująca automatyzacja zakładów produkcyjnych spowoduje, że wzrośnie zapotrzebowanie na stanowiska wysokospecjalistyczne. Chodzi o osoby, które łączą kompetencję z różnych obszarów, m.in.: automatyki, elektroniki i IT. Już dziś firmy stale poszukują pracowników, takich jak: automatycy, inżynierowie, specjaliści ds. utrzymania ruchu i elektrotechnicy. Główną przyczyną jest nieustanny i prężny rozwój nowoczesnych technologii oraz ich coraz szersze zastosowanie w wielu sektorach. Koszty związane z procesami automatyzacji zwracają się stosunkowo szybko i coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na realizacje inwestycji automatyzowania produkcji. Po wdrożeniu zrobotyzowanych stanowisk produkcyjnych zmienia się struktura zatrudnionego personelu, zmniejszeniu ulega liczba pracowników niewykwalifikowanych.

Źródło: Bergman Engineering