Statystyki śmiertelności na drogach w UE. Każdego roku tysiące ludzi traci życie lub doznaje poważnych obrażeń w wypadkach na drogach. W latach 2010-2020 liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w Europie zmniejszyła się o 36%. W 2019 r. zginęły 22 800 osób, w 2020 r. na drogach UE straciło życie o 4000 osób mniej. 

Według wstępnych danych, w 2020 r. 18 krajów UE odnotowało najniższą w historii liczbę ofiar śmiertelnych. Europejskie drogi pozostają najbezpieczniejsze na świecie.

W których krajach jest najbezpieczniej?

Najbezpieczniej na drogach jest nadal w Szwecji (18 ofiar śmiertelnych na milion mieszkańców). Najwyższy wskaźnik w 2020 r. odnotowała Rumunia (85/mln). Średnia UE wyniosła 42/milion, w porównaniu ze średnią światową wynoszącą ponad 180.

Statystyki śmiertelności na drogach w UE - infografika: Statystyki śmiertelności na drogach UE.
Statystyki śmiertelności na drogach w UE

Wpływ zmniejszenia ruchu drogowego spowodowanego pandemią jest wyraźny, choć trudny do zmierzenia. W Polsce w 2020 r. wskaźnik wyniósł 65 śmiertelnych ofiar wypadków drogowych na milion mieszkańców. W perspektywie ostatniej dekady nastąpił znaczny postęp – liczba ofiar w 2020 r. była o 37% niższa niż w 2010 roku. Rok do roku, wskaźnik spadł o 15%.

W 2018 r., 12% ofiar śmiertelnych na drogach w UE było w wieku 18-24, podczas gdy tylko 8% populacji Europy jest w tym wieku. Co oznacza, że młodzi ludzie są nieproporcjonalnie bardziej narażeni na śmiertelny wypadek drogowy. Jednak od 2010 r., liczba ofiar śmiertelnych w tej grupie wiekowej spadła o 43%.

Odsetek ofiar śmiertelnych w podeszłym wieku (65 lat i więcej) wzrósł z 22% w 2010 r. do 28% w 2018 r. Dzieci poniżej 15 roku życia stanowiły 2% ofiar. Trzy czwarte (76%) ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w całej UE to mężczyźni. Ta proporcja pozostaje praktycznie niezmienna od 2010 r. i jest podobna we wszystkich krajach UE.

Statystyki śmiertelności – co robi UE, aby zmniejszyć liczbę wypadków drogowych?

W lipcu 2021 r. posłowie z parlamentarnej Komisji Ochrony Konsumentów zatwierdzili przepisy dotyczące ubezpieczenia pojazdów, które mają lepiej chronić ofiary wypadków drogowych w całej UE. Nowe przepisy wymagają jeszcze zatwierdzenia przez cały Parlament, po czym kraje UE będą miały 2 lata na ich wdrożenie.

W nadchodzących miesiącach eurodeputowani mają również zagłosować nad rezolucją w sprawie ram polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego UE określającą główne kroki niezbędne do osiągnięcia celu zerowej liczby ofiar śmiertelnych na europejskich drogach do 2050 roku. Obejmują one bezpieczne ograniczenia prędkości (30 km/h na obszarach mieszkalnych). Zerową tolerancję dla jazdy pod wpływem alkoholu oraz więcej zabezpieczeń w infrastrukturze i pojazdach. Jest to reakcja na Ramy polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego UE na lata 2021-2030 – Kolejne kroki w kierunku realizacji „wizji zero” przedstawione przez Komisję Europejską.

16 kwietnia 2019, Parlament zagłosował za nowymi przepisami mającymi na celu zmniejszenie liczby wypadków poprzez wprowadzenie szeregu zabezpieczeń. Przede wszystkim takich jak inteligentne dostosowanie prędkości, systemy ostrzegania o spadku poziomu uwagi kierowcy i awaryjny system hamowania. Jako że błąd ludzki dotyczy około 95% wszystkich wypadków drogowych, obowiązkowe technologie bezpieczeństwa mogą pomóc ocalić 25 000 istnień ludzkich. Ponadto uniknąć co najmniej 140 000 poważnych obrażeń do 2038 r.

Źródło: Parlament Europejski