Home Polecane Słabnie zainteresowanie polskimi firmami za granicą.

Słabnie zainteresowanie polskimi firmami za granicą.

Wniosek taki płynie po analizie danych zamawianych raportów przez firmy z zagranicy a odnoszący się do polskich przedsiębiorców. Spadającą liczbę zamówień raportów można także tłumaczyć tym, że polski biznes jest coraz to bardziej transparentny, przejrzysty a przedsiębiorcy z Polski w coraz większym stopniu są rozpoznawalni za granicą. Postrzegani są jako wiarygodni partnerzy biznesowi.

W pierwszych trzech miesiącach przedsiębiorcy z zagranicy zamówili ponad 27,1 tys. raportów o polskich firmach. Tyle samo co w 2013 roku. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego stanowi to spadek o 16,5 proc. Jednocześnie warto podkreślić, że w pierwszych trzech miesiącach lat  2013 i 2014 odnotowano wzrost zamówień o blisko 19 proc.

Za spadek odpowiadają w pierwszej kolejności przedsiębiorcy z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Hiszpanii i USA. W pierwszych trzech miesiącach 2015 roku przedsiębiorcy z Niemiec zamówili o 63 proc. mniej raportów w porównaniu z 2014 rokiem. Stanowi to spadek z 11,2 tys. do 4,1 tys. Jednocześnie o 17 proc. mniej raportów zamówili mieszkańcy Wielkiej Brytanii, i Stanów Zjednoczonych – spadek o 10 proc.

Wartym podkreślenia jest spadek zamówień z Japonii z 173 raportów zamówionych w I kw. 2014 roku do 69 w  I kw. 2015 roku i Rosji z 27 do 18, co stanowi 33 proc.

Wzrost zamówień odnotowano we wszystkich krajach skandynawskich. Przy czym zamówienia z Danii wzrosły o ponad 231 proc., z 344 w 2014 roku do blisko 1140 w 2015 roku. Równie dynamicznie, o ponad 190 proc. wzrosła liczba zamówień ze Szwecji, Finlandii – o 77 proc. i Norwegii o 10 proc. Wzrost tłumaczy coraz bardziej aktywna współpraca pomiędzy firmami skandynawskimi a polskimi. Bowiem perspektywy dla polskich firm na rynkach skandynawskich są więcej niż dobre, a plany rozbudowy systemu transportu morskiego na Bałtyku mogą je jeszcze bardziej uatrakcyjnić.

Eksport do krajów skandynawskich stanowi ok. 7,3 proc. całości polskiego eksportu i jest łącznie wart ponad 8,7 mld euro. Wśród państw skandynawskich najważniejszym partnerem Polski jest Szwecja, która zajmuje 8. miejsce wśród najważniejszych zagranicznych rynków zbytu dla polskich towarów. W pierwszej dwudziestce są też Norwegia (15. miejsce) i Dania (17. miejsce).

Do Skandynawii polscy eksporterzy wysyłają m.in. jednostki pływające, meble, sprzęt AGD, samochody ciężarowe i autobusy oraz odzież. Kraje skandynawskie są też ważnym odbiorcą dla polskiego przemysłu drzewnego, żeliwnego i stalowego oraz dla producentów zbóż.

Dalej. O 94 proc. wzrosła liczba zamówień ze Szwajcarii, o 70 proc. z Czech, o 64 proc. z Portugalii i blisko 42 z Holandii.

Jednocześnie odnotowano znaczne zainteresowanie polskimi firmami przedsiębiorców z Azji. W 2015 roku Chińczycy zamówili 10 raportów wobec 1 w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, i dalej z Tajwanu 15 raportów wobec 9 w roku ubiegłym, i Korei – 116 wobec 30, co stanowi kwartał do kwartału wzrost o blisko 300 proc.

W całym 2014 rok firmy z zagranicy zamówiły raporty handlowe o ponad 124 tys. polskich firmach. Badając je pod względem ich kondycji finansowej, ryzyka współpracy i działalności. To w porównaniu do roku 2013 stanowiło wzrost o blisko 18 proc.

Zagranica sprawdza polski biznes w I kwartale w latach 2015 – 2013
Kraje 2013  ↓↑% 2014   ↓↑% 2015
27401 18,80% 32553 -16,53% 27173
 
Wielka Brytania 5971 17,72% 7029 -17,83% 5776
Niemcy 6296 79,11% 11277 -63,14% 4157
Hiszpania 3919 -16,56% 3270 -5,17% 3101
USA 2688 27,83% 3436 -10,45% 3077
Holandia 1662 -8,42% 1522 41,92% 2160
Francja 1268 -26,03% 938 35,71% 1273
Szwajcaria 810 -21,23% 638 94,83% 1243
Dania 361 -4,71% 344 231,10% 1139
Włochy 1134 -11,11% 1008 2,88% 1037
Szwecja 299 18,39% 354 191,81% 1033
Austria 607 20,10% 729 23,87% 903
Belgia 528 23,48% 652 1,69% 663
Finlandia 718 -75,77% 174 77,01% 308
Czechy 145 -9,66% 131 70,23% 223
Irlandia 194 14,43% 222 -19,82% 178
Węgry 120 -7,50% 111 54,95% 172
Norwegia 170 -25,88% 126 10,32% 139
Portugalia 76 5,26% 80 67,50% 134
Kanada 60 111,67% 127 3,15% 131
Korea 18 66,67% 30 286,67% 116
Japonia 147 17,69% 173 -60,12% 69
Izrael 18 22,22% 22 45,45% 32
Indie 102 -7,84% 94 -67,02% 31
Rosja 33 -18,18% 27 -33,33% 18
Hong Kong 24 -29,17% 17 0,00% 17
Tajwan 14 -35,71% 9 66,67% 15
Chiny 0 1 900,00% 10
Brazylia 5 -60,00% 2 250,00% 7
Singapur 5 -20,00% 4 0,00% 4
Meksyk 1 0,00% 1 100,00% 2
Argentyna 2 -50,00% 1 0,00% 1
Australia 4 -50,00% 2 -50,00% 1
Malezja 0 1 0,00% 1
Peru 2 -50,00% 1 0,00% 1
Afryka Południowa 0 0 1
Afryka Północna 0 0 0

 

Jednocześnie kiedy to obserwujemy spadek zainteresowania przedsiębiorców z zagranicy polskimi firmami, Polacy sprawdzają na potęgę. Związane jest to z coraz większą i rosnącą świadomością polskich przedsiębiorców co do możliwości uzyskania informacji gospodarczej i sprawdzania firm z zagranicy. Znajduje to swoje potwierdzenie w twardych danych liczbowych.

W pierwszych trzech miesiącach 2015 roku Polacy sprawdzili ponad 53,2 tys. firm z zagranicy. W porównaniu do roku ubiegłego stanowi to ponad 72 proc. wzrost. Jednocześnie trzeba podkreślić, że liczba sprawdzeń w 2013 roku wzrosła 19 tys. i wzrosła do blisko 31 tys. w 2014 roku, co stanowi 62 proc. wzrost.

Wśród krajów europejskich najwięcej raportów zamówiliśmy o spółkach z Niemiec. Tych w pierwszych trzech miesiącach polscy przedsiębiorcy zamówili ponad 18 tys. co stanowi wzrost o ponad 105 proc. Jednocześnie zamówiono 4,9 tys. raportów z Francji, i 4,6 tys. z Wielkiej Brytanii i 4,1 z Włoch.

Najbardziej dynamiczny wzrost sprawdzeń wśród przedsiębiorców z Europy odnotowano względem spółek z Irlandii. Ogółem Polacy sprawdzili ponad 580 irlandzkich firm, co stanowi wzrost o blisko 130 proc. Znacząco przyrosła także  liczba sprawdzeń podmiotów z Niemiec – o 105 proc., tych z Holandii – o 89 proc. i Wielkiej Brytanii – 84 proc.

Uwagę zwraca ponad 160 proc. przyrost zamówień odnoszących się do spółek z Chin, i blisko 117 proc. wzrost sprawdzeń firm z Afryki Północnej.

Widać znaczny spadek zainteresowania firmami z Czech i Norwegii. Tych pierwszych w pierwszym kwartale sprawdzono niewiele ponad 1,7 tys., co w porównania do analogicznego okresu roku ubiegłego oznacza spadek o blisko 10 proc., spółek z Norwegii sprawdzono o 18 proc. mniej porównując kwartał do kwartału.

W całym 2014 roku w wywiadowni gospodarczej Bisnode Polska Polacy zamówili ogółem ponad 176 tys. raportów, w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego stanowi to wzrost o 56 proc.

Polacy najczęściej sprawdzali spółki z Niemiec. Tylko w ostatnim roku sprawdzono poprzez Bisnode Polska ponad 51,3 tys. firm, co w porównaniu do roku ubiegłego stanowi to wzrost o 74 proc. Pod tym względem miejsce drugie zajmują zamówienia odnoszące się do firm z Francji. Tych zamówiono w 2014 roku 16,1 tys. Trzecie miejsce z 15,3 tys. zajmuje Wielka Brytania.

Polacy sprawdzają zagranice w latach 2015 – 2013
2013   ↓↑%  2014    ↓↑% 2015
Kraje 19056 62,30%  30928 72,13%  53235
   
Niemcy 4483 96,32% 8801 105,35% 18073
Francja 1495 106,22% 3083 61,08% 4966
Wielka Brytania 1983 26,63% 2511 84,79% 4640
Holandia 1224 90,52% 2332 89,75% 4425
Włochy 1189 99,66% 2374 74,98% 4154
Belgia 718 136,07% 1695 51,92% 2575
Hiszpania 1553 -9,92% 1399 73,05% 2421
Austria 547 106,40% 1129 79,81% 2030
Czechy 852 126,64% 1931 -9,53% 1747
Szwajcaria 695 35,11% 939 63,90% 1539
USA 701 5,99% 743 85,73% 1380
Szwecja 626 -25,56% 466 43,78% 670
Dania 638 -14,42% 546 14,10% 623
Irlandia 164 55,49% 255 128,63% 583
Węgry 233 54,51% 360 38,06% 497
Norwegia 380 38,95% 528 -18,18% 432
Portugalia 146 55,48% 227 60,79% 365
Rosja 413 -34,14% 272 7,35% 292
Afryka Północna 110 10,00% 121 115,70% 261
Finlandia 273 -25,27% 204 8,33% 221
Chiny 76 -14,47% 65 160,00% 169
Singapur 81 80,25% 146 9,59% 160
Kanada 60 61,67% 97 63,92% 159
Japonia 40 67,50% 67 82,09% 122
Brazylia 29 234,48% 97 22,68% 119
Indie 37 67,57% 62 58,06% 98
Hong Kong 63 -3,17% 61 47,54% 90
Australia 19 168,42% 51 56,86% 80
Meksyk 37 148,65% 92 -16,30% 77
Afryka Południowa 36 172,22% 98 -25,51% 73
Korea 30 60,00% 48 47,92% 71
Izrael 58 -37,93% 36 50,00% 54
Argentyna 19 15,79% 22 63,64% 36
Peru 11 45,45% 16 25,00% 20
Tajwan 8 350,00% 36 -63,89% 13
Malezja 29 -37,93% 18 -100,00% 0

 

Jakie dane zawiera raport handlowy ?

Raporty korzystają z wielu źródeł informacyjnych zarówno rejestrowych, branżowych oraz typowo marketingowych. Pozwala to klientom uzyskać w bardzo krótkim czasie pełną informację na temat kontrahenta, począwszy od potwierdzenia jego danych rejestrowych (zgodne z KRS lub ewidencją działalności gospodarczej), informacji o danych finansowych (sprawozdania finansowe firm składających takie dane w sądach gospodarczych), zdarzeniach prawnych (rejestr upadłości i likwidacji) po dane zamieszczone w różnych portalach internetowych, prasie lub z wywiadu z kierownictwem firmy. Dodatkowo informacja o firmie wzbogacona jest o dwa istotne źródła: informację o moralności płatniczej podmiotu oraz powiązania kapitałowe podmiotu z firmami zagranicznymi. Pierwsze z tych źródeł informuje o historii zaległości płatniczych podmiotów wobec partnerów Bisnode Polska, co daje naszym klientom unikalną wiedzę na temat obecnych i przyszłych kontrahentów. Drugie źródło to największa na świecie baza danych podmiotów i powiązań licząca w tej chwili ponad 240 mln firm, pozwalająca zbadać kondycję finansową spółki matki badanego kontrahenta, nawet gdy pochodzi ona z bardzo odległych krańców świata.

Wywiadownia przygotowuje dla swoich klientów produkty, zawierające z jednej strony pełny obraz działalności firm z całego świata, a z drugiej gotową wiedzę w postaci rekomendacji dotyczącej wiarygodności tej firmy. Produkty Bisnode Polska spełniają więc dwie funkcje: informacyjną oraz wspomagającą zarządzenie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Pierwsza z tych funkcji pozwala klientom zaoszczędzić czas związany z ich samodzielnym pozyskiwaniem ze źródeł publicznych, druga pomaga podjąć właściwą decyzję związaną z zawarciem współpracy z klientem na warunkach kredytu kupieckiego. Ten drugi element bazuje na wiedzy specjalistów z zakresu analizy finansowej oraz statystyki, którzy przygotowali modele scoringowe, pozwalające ocenić prawdopodobieństwo upadku firm działających na całym świecie. Jest to więc jeden ze sposobów wykorzystania know-how w samodzielnej analizie kondycji finansowej kontrahentów przez klientów.

Co na podstawie raportu handlowego może ustalić firma o ewentualnym kontrahencie?

Podstawową wartością raportu handlowego jest rekomendacja współpracy z danym partnerem handlowym. W przypadku negatywnej rekomendacji, nasz klient powinien zastanowić się czy takie ryzyko jest dla niego opłacalne. Klient może zauważyć również pogarszającą się sytuację finansową podmiotu na licznych wykresach, co pozwala na jeden rzut oka ocenić najbliższą przyszłość firmy. Ciekawym elementem raportu jest porównanie podmiotu do jego branżowej konkurencji przez pryzmat wskaźników porównawczych. Raport handlowy pozwala również dostrzec niebezpieczne symptomy istniejące u badanego kontrahenta, takie jak powiązania osób z kierownictwa z firmami w złej kondycji finansowej. Inny element, na jaki warto zwrócić uwagę, to tendencje w sezonowości moralności płatniczej podmiotu. Pozwala on dotrzeć do sytuacji finansowej spółki matki podmiotu. Raport handlowy stanowi więc wielofunkcyjne narzędzie pozwalające odkrywać niebezpieczne obszary ryzyka działalności z konkretnym partnerem handlowym.

autor: Tomasz Starzyk, Bisnode Polska