Home Aktualności S19 – kolejna ekspresówka z 2km tunelem

S19 – kolejna ekspresówka z 2km tunelem

S19 na południe od Rzeszowa będzie biegła w wyjątkowo długim tunelu. Porównywalnym z tym budowanym na Zakopiance. Ma on bowiem mieć aż 2 kilimetry długości. GDDKIA otworzyła oferty w przetargu na budowę drogi. Chińczycy chcą zbudować trasę aż 2 razy taniej niż kolejny oferent.

Chińczycy 2x tańsi niż najniższa inna oferta

GDDKIA otworzyła oferty w przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 na ponad 10-kilometrowym odcinku od węzła Rzeszów Południe do węzła Babica.

 • Polskie i zagraniczne firmy zainteresowane budową S19 w woj. podkarpackim
 • Będzie wybudowany kolejny tunel, tym razem o długości około 2 kilometrów

Wpłynęło 6 ofert. Najniższą ofertę złożyła firm China Harbour Engineering Company LTD na kwotę 1 198 082 115,00 zł, najwyższą ofertę – konsorcjum firm z liderem Porr SA na kwotę 3 195 977 598,35 zł.

S19 - kolejna trasa ekspresowa - mapa
S19 – kolejna trasa ekspresowa

Odcinek od w. Rzeszów Południe (Kielanówka) do Babicy realizowany będzie w systemie „projektuj – buduj” co oznacza, że Wykonawca zadania będzie miał możliwość optymalizacji rozwiązań zawartych w Koncepcji Programowej. Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2020-2025.

Obowiązki wykonawcy

Po pierwsze w ramach projektowanego odcinka przewiduje się wykonanie obiektów inżynierskich w tym tunelu o długości ok 2 km, 5 estakad, 2 wiaduktów nad S19 oraz 3 przejść dla zwierząt i 1 przejazdu pod S19. W ramach umowy wykonany zostanie także węzeł Babica, którego wariant do realizacji zostanie ostatecznie zatwierdzony na posiedzeniu KOPI. Dodatkowo droga będzie posiadać przekrój poprzeczny dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Ostatecznie przebieg S19 będzie zgodny z przebiegiem wariantu, dla którego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w dniu 06.11.2015 r wydał decyzję środowiskową (4.11.2016r. decyzja środowiskowa stała się ostateczna).

Komfort i bezpieczeństwo

Budowa nowej drogi zdecydowanie poprawi komfort jazdy, ale także warunki życia mieszkańców. Dzięki budowie S19 zostanie wyprowadzony ruch tranzytowy z centrum miejscowości w ciągu istniejącej drogi krajowej nr 19. Ponadto powoduje on znaczną uciążliwość dla mieszkańców – wypadki, hałas oraz spaliny. Nowa trasa skróci także czas przejazdu na osi północ-południe i zwiększy bezpieczeństwo na drodze zarówno dla lokalnych społeczności, jak i dla ruchu tranzytowego.

S19 w woj. podkarpackim

W efekcie budowa odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła Rzeszów Południe (Kielanówka) do Babicy jest częścią dużego zadania jakim jest realizacja międzynarodowej trasy Via Carpatia. Ponadto obecnie na Podkarpaciu w realizacji jest ponad 54 km S19, kolejne 85 km jest w przygotowaniu.

Droga ekspresowa S19 w województwie podkarpackim będzie miała docelowo dł. ok. 169 km. Stan realizacji S19 przedstawia się następująco:

30,2 km – oddane do ruchu od w. Sokołów Młp. do w. Rzeszów Płd.

54,2 km – w realizacji systemem projektuj-buduj

85,2 km – w przygotowaniu (realizacja Koncepcji Programowej)

S19 Kalendarium

 • 13 maja 2008 r. umowa z konsorcjum firm: Arcadis Sp. z o.o oraz Mosty Katowice Sp. z o.o na „Kompleksowe przygotowanie do realizacji budowy drogi ekspresowej S19, na odc. Lutoryż – Barwinek (Granica Państwa)”. W ramach tej umowy zrealizowano:
 • – Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe (STEŚ) Etap I dla odc. S-19 Lutoryż – Barwinek opracowane w grudniu 2008 r.
 • – Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe (STEŚ) Etap II wraz z Raportem o Oddziaływaniu Inwestycji na Środowisko dla odc. S-19 Lutoryż – Barwinek opracowane w marcu 2010 r.
 • 17 grudnia 2010 r. – posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI), na którym rozpatrzono STES Etap II,
 • 1 kwietnia 2011 r. – protokół z posiedzenia KOPI został zatwierdzony przez GDDKIA
 • 28 października 2011 r. – GDDKiA wystąpiła do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wariantu WB1 alternatywa,
 • 6 listopada 2015 r. – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wydał decyzję ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla wariantu WB1 alternatywa. Od decyzji tej wpłynęło 5 odwołań.
 • 4 listopada 2016 r. – wydana została decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie utrzymująca w mocy ze zmianami decyzję środowiskową wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, według wariantu przebiegu trasy WB1 – alternatywa. Dodatkowo decyzja środowiskowa stała się ostateczna.
 • 19 stycznia 2017 r. – umowa na wykonanie Koncepcji Programowej wraz z pełnym rozpoznaniem geologicznym i hydrogeologicznym
 • 19 kwietnia 2019 r. – umowny termin wykonania KP.
 • 30 kwietnia 2019 r. odbyło się posiedzenie ZOPI, w dniu 28 maja 2019 r. odbyło się posiedzenie KOPI w Warszawie.
 • 3 października 2019 r. – ogłoszenie przetargu na realizację w systemie projektuj – buduj
 • 4 lutego 2020 r. – otwarcie ofert
 • 2021-2025  – planowane lata realizacji