Rynek pracy w formie, 164 tys. osób znalazło pracę. Sytuacja na polskim rynku pracy od początku 2021 roku wygląda coraz lepiej. W drugim kwartale stopa bezrobocia spadła do 3,5%, a liczba bezrobotnych zmalała o 11,8%. Odnotowano także mniej zwolnień i zastojów w firmach spowodowanych pandemią. Mimo poprawiającej się sytuacji epidemiologicznej nadal utrzymuje się wysoki odsetek osób pracujących zdalnie, co wskazuje, że home office jako jeden ze skutków pandemii nie zniknie na przestrzeni najbliższych lat.

Według najnowszych danych BAEL w drugim kwartale br. w Polsce pracowało 16,59 mln osób. To o 164 tys. (1%) więcej, niż w poprzednim kwartale. Zatrudnienie w tym okresie znalazło 131 tys. kobiet i 33 tys. mężczyzn. 15,54 mln osób wykonywało pracę w pełnym wymiarze czasu, natomiast 1,05 mln pracowało w niepełnym wymiarze. W porównaniu z pierwszym kwartałem 2021 r. o 193 tys. (1,3%) wzrosła liczba pracujących na pełen etat.  Zmniejszyła się natomiast o 29 tys. (2,7%) liczba pracujących w niepełnym wymiarze.

Rynek pracy zdrowieje po COVID-19, 164 tys. osób znalazło pracę - uśmiechnięci ludzie siedzą przy biurkach przed ekranami komputerów.
Rynek pracy zdrowieje po COVID-19, 164 tys. osób znalazło pracę

Stopa bezrobocia spada wraz z wiekiem i stopniem wykształcenia

Według metodologii BAEL, stopa bezrobocia w drugim kwartale br. wyniosła 3,5%. Natężenie bezrobocia zmniejszyło się w porównaniu z pierwszym kwartałem 2021 r. o 0,5 pp. W tym okresie odnotowano 606 tys. osób bezrobotnych, czyli o 11,8% mniej niż w pierwszym kwartale tego roku. 

Bezrobocie najmocniej dotyka ludzi młodych, w wieku 15-24 lata, dla których stopa bezrobocia wyniosła 13,3%. U osób w wieku 25-34 lata bezrobocie kształtowało się na poziomie 3,9%, 35-44 lata – 2,8%, 45-89 lat – 2,4%. Pod względem poziomu wykształcenia, najwyższą stopę bezrobocia zaobserwowano u osób z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym, niepełnym podstawowym i bez wykształcenia szkolnego (7,8%). Nieco mniej bezrobotnych znalazło się w grupie z wykształceniem średnim ogólnokształcącym (5,3%) i zasadniczym zawodowym/branżowym, a także policealnym i średnim zawodowym (po 4,1%). Najniższą stopę bezrobocia odnotowano wśród osób z wykształceniem wyższym (1,7%).

Wyniki stopy bezrobocia są mocno zróżnicowane pod względem wieku i wykształcenia. Nie od dziś sytuacja na rynku pracy ludzi młodych i słabo wykształconych jest trudna, a pandemia tylko tę tendencję wzmocniła. Co ważne, wiele z tych osób w ostatnim czasie, gdy sytuacja na rynku pracy zaczęła się stabilizować, znalazło zatrudnienie. Najmocniej stopa bezrobocia spadła w najbardziej narażonej na to grupie, czyli u osób z wykształceniem podstawowym i bez niego – aż o 2,7 pp. w skali kwartału.

Mniej zwolnień i zastojów spowodowanych wirusem

23,6% bezrobotnych spośród 466 tys. uprzednio pracujących wskazała, że utraciła lub zaprzestała pracy w związku z pandemią. Dla porównania, w poprzednim kwartale tych osób było więcej, bo 27,3%. Z tej grupy dotkniętej konsekwencjami COVID-19 większość, bo 61,8% jako bezpośredni powód zakończenia pracy wskazało likwidację zakładu lub stanowiska pracy, 19,1% zakończenie pracy na czas określony, dorywczej lub sezonowej, natomiast 9,1% zwolnienie z innych przyczyn.

Pandemia powoduje także przerwy w wykonywaniu obowiązków zawodowych. 5,1% osób badanych przez GUS posiadało pracę, ale jej nie wykonywało w badanym tygodniu. Wśród tych osób 16% (134 tys.) wskazało, że miało to bezpośredni związek z pandemią COVID-19. W pierwszym kwartale br. takich osób było więcej, bo 23,6%.

Rynek pracy – mniej pracujących zdalnie

W drugim kwartale 2021 r. w formie pracy zdalnej swoje obowiązki zawodowe wykonywał co dziewiąty zatrudniony. Zdecydowana większość (86%) argumentowała to pandemią COVID-19. Dla porównania, w pierwszym kwartale odsetek ten wyniósł  14,7% wszystkich pracujących, z czego 89,7% z powodu pandemii. Swoje obowiązki z domu wykonywało zwykle lub czasami 16,9% wszystkich pracujących. Kwartał wcześniej tych osób było 19,6%.

Liczba osób pracujących zdalnie zmalała w ciągu trzech miesięcy o prawie 4 pp. Jednak biorąc pod uwagę, że od kilku miesięcy sytuacja z pandemią się stabilizuje, to do biur nadal nie wróciło ponad 1,8 mln pracowników. Okres wakacyjny był czasem, kiedy zapadały w firmach kluczowe decyzje dotyczące home office. Jeśli w trzecim kwartale nie nastąpi gwałtowny spadek osób pracujących zdalnie, to oznacza, że prawdopodobnie te osoby w większości zostaną już w trybie pracy hybrydowej lub na stałe zdalnie.

Źródło: Personnel Service