Przedsiębiorcy źle oceniają współpracę z rządem. Krytycznie ocenia współpracę rządu z biznesem w czasie pandemii Covid-19 84% małych przedsiębiorstw i 65% średnich. Trochę łagodniejsze dla rządu są firmy duże, spośród których 62% negatywnie podsumowuje relacje przedstawicieli władzy z biznesem.

79% przedsiębiorców źle ocenia współpracę rządu z biznesem podczas pandemii Covid-19.
• 68% firm oczekuje wstrzymania wszelkich dodatkowych obciążeń dla biznesu na kolejny rok. Dotyczy to m.in.: dodatkowych podatków i opłat. Tak wynika z badania, które na zlecenie Konfederacji Lewiatan przeprowadził Indicator.

Przedsiębiorcy źle oceniają współpracę z rządem - infografika jak przedsiębiorcy oceniają współpracę z rządem.
Przedsiębiorcy źle oceniają współpracę z rządem

Przedsiębiorcy niezadowoleni z decyzji rządowych

Przedsiębiorców zapytaliśmy również „Jakich działań potrzebuje biznes?”. 68% firm oczekuje wstrzymania wszelkich dodatkowych obciążeń dla biznesu na kolejny rok. Ponadto 51% chce prowadzenia szerokich konsultacji ze środowiskiem biznesu i rzeczywistego uwzględniania przesyłanych przez biznes uwag. Ponadto także 35% respondentów życzyłaby sobie, aby planowane zmiany w przepisach „covidowych” były zapowiadane minimum 7 dni przed ich wprowadzeniem. Dla 31% dobrym pomysłem byłoby stworzenie stałej platformy współpracy biznesu i rządu.

Przedsiębiorcy źle oceniają współpracę z rządem - infogrrafika, co firmy oczekują od Państwa w ramach pomocy.

Dodatkowo 58% przedsiębiorców uważa, że to reprezentatywne organizacje pracodawców powinny być rzecznikiem biznesu w rozmowach z administracją. Jest to wskazanie pierwszego wyboru. Ponadto na kolejnych miejscach znalazły się dopiero organizacje regionalne, związki branżowe, RDS i WRDS, izby gospodarcze.

Badanie przeprowadził w grudniu 2020 r. Indicator na zlecenie Konfederacji Lewiatan na reprezentatywnej próbie przedsiębiorców zatrudniających powyżej 10 pracowników (n=300). Wywiady CATI z osobami zarządzającymi.

Źródło: Konfederacja Lewiatan

Przeczytaj także: COVID-19 blokuje rozwój małych miast

COVID-19 blokuje rozwój małych miast. Aż 74 proc. małych miast odczuło pogorszenie swojej sytuacji finansowej z powodu pandemii koronawirusa – wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Opracowane przez Instytut przed rokiem pożądane scenariusze rozwoju małych miast mają obecnie według ich włodarzy ok. 50 proc. szans na realizację. Miasta, aby mogły się rozwijać potrzebować będą wsparcia ze środków UE i współpracy samorządu z biznesem. Największymi barierami rozwoju będą odpływ ludności, pogarszająca się sytuacja na rynku pracy oraz problemy finansowe wynikające z pandemii.