Home Polecane Problem nierentowności ubezpieczeń OC, wcale nie jest nowy

Problem nierentowności ubezpieczeń OC, wcale nie jest nowy

Wbrew pozorom, straty z ubezpieczeń OC nie są czymś nowym dla ubezpieczycieli. Problem polis przynoszących straty, istnieje już od dziesięciu lat.

Informacje o długoterminowych zmianach składek i wypłat z OC, są dostępne na stronie Polskiej Izby Ubezpieczeń. Na podstawie tych danych można wywnioskować, że ostatni zysk techniczny z obowiązkowych polis (0,20 mld zł w 2006 r.) wcale nie był duży. Ubezpieczyciele chcieliby jednak powrócić do takiego wyniku, gdyż w dziesięciu kolejnych latach odnotowali roczne straty. Największa strata techniczna z OC (-1,02 mld zł), dotyczyła minionego roku. Trzeba jednak odnotować, że straty z 2009 roku (-0,95 mld zł) i 2010 roku (-0,90 mld zł) miały zbliżoną wartość. Różnica między wynikami z 2009 roku, 2010 roku i 2015 roku, staje się jeszcze mniejsza, gdy uwzględnimy inflację.

Dane PIU, udowadniają, że problem nierentowności ubezpieczeń OC, wcale nie jest nowy. Na poziom strat wpływają nie tylko koszty wypłaty odszkodowań i zadośćuczynień. „Warto zwrócić uwagę, że w przykładowym 2015 roku, różnica wartości składki przypisanej brutto (8,15 mld zł) i wypłat brutto z OC (6,40 mld zł) była dodatnia. Wynik techniczny osiągnął jednak poziom znacznie mniejszy od zera, bo wpływają na niego również inne czynniki (związane np. z rezerwami ubezpieczeniowymi i kosztami działalności ubezpieczeniowej)” – tłumaczy Paweł Kuczyński, prezes porównywarki polis Ubea.pl.

Statystyki PIU pokazują również, na czym polega długookresowy problem z rentownością polis OC w Polsce. „Jeżeli porównamy ze sobą 2006 rok i 2015 rok, to okaże się, że w analizowanym okresie składka przypisana brutto wzrosła o 41%, a wzrost wypłaconych odszkodowań wyniósł aż 87%. W takich warunkach, polisy OC dla kierowców po prostu nie mogą być rentowne” – wyjaśnia Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.

Jeżeli przejrzymy dane dotyczące polis Autocasco, to okaże się, że w niektórych latach ubezpieczyciele mogli sobie skompensować straty z OC, poprzez zysk dotyczący dobrowolnych ubezpieczeń komunikacyjnych. Taka sytuacja miała miejsce na przykład w 2012 roku. Wtedy polisy OC przyniosły stratę techniczną na poziomie 0,43 mld zł, a ubezpieczenia Autocasco wygenerowały aż 0,73 mld zł zysku. Polisy AC były finansowym wsparciem dla ubezpieczycieli również w:

  • 2006 roku – zysk techniczny 0,20 mld zł
  • 2007 roku – zysk techniczny 0,30 mld zł
  • 2008 roku – zysk techniczny 0,44 mld zł
  • 2011 roku – zysk techniczny 0,33 mld zł
  • 2013 roku – zysk techniczny 0,48 mld zł
  • 2014 roku – zysk techniczny 0,24 mld zł

Od stycznia do grudnia 2015 roku, sprzedaż Autocasco nie poprawiła już kondycji finansowej ubezpieczycieli. Wynik techniczny z AC utrzymał się bowiem na poziomie nieco niższym od zera (-0,11 mld zł).

Źródło: Ubea.pl