Home Polecane Pracowici, ale czasem nieuczciwi – obraz polskiego biznesu

Pracowici, ale czasem nieuczciwi – obraz polskiego biznesu

Pracowici, oszczędni i profesjonalni – tacy w oczach Polaków są polscy przedsiębiorcy. Z sondażu TNS przeprowadzonego na zlecenie Rzetelnej Firmy wynika, że oceniając ludzi biznesu częściej dostrzegamy ich zalety niż wady. Przede wszystkim widzimy ich olbrzymią pracowitość i profesjonalizm, nieźle oceniamy kreatywność i innowacyjność. Nieco gorzej patrzymy na ich uczciwość i terminowość.

Odrobinę mniej, bo 56% respondentów, dostrzega oszczędność rodzimych przedsiębiorców. Z kolei, według 16% właściciele polskich firmy są rozrzutni. Należy przy tym pamiętać, że oszczędność nie zawsze jest dobrą postawą w prowadzeniu biznesu. Jeśli jest zbyt przesadna może hamować inwestycje w rozwój działalności.

Kolejną grupę cech, o jakich ocenę poproszono Polaków była kreatywność i innowacyjność. Została oceniona pozytywnie kolejno przez 56% i 55%, a negatywnie przez 16% i 13%.

Pięta Achillesa biznesu

Najsłabiej ocenionymi w badaniu cechami były te związane z etyką. Dla co piątego z nas przedsiębiorcy są wyjątkowo nierzetelni, nieterminowi i nieuczciwi, a na pozytywne cechy w tym obszarze wskazuje mniej niż połowa Polaków. To znacznie gorsze noty niż w pozostałych cechach, co świadczy o tym, że etyka przez wielu z nas postrzegana jest jako pięta achillesowa polskich przedsiębiorców.

Jak się okazuje wiele na ten temat powiedzieć mogliby sami przedsiębiorcy. Z cyklicznego badania Krajowego Rejestru Długów „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” wynika, że tylko 17,1% firm nie ma problemu z wyegzekwowaniem zapłat za faktury od swoich klientów i kontrahentów.

Niestety wciąż zdarza się, że firmy nie płacą swoim kontrahentom. Są nieterminowe i nieuczciwe. To źle rzutuje na kondycję polskiego biznesu, bo przekłada się na brak zaufania i utracone korzyści. Potrzeba akcji, które nie tylko zmienią wizerunek przedsiębiorców, ale przede wszystkim zachęcą właścicieli firm do tego, by zawsze postępowali uczciwie. Dlatego od kilku lat promujemy pozytywne wzorce i postawy wśród firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, zachęcając je do rzetelności płatniczej oraz chwalenie się swoją uczciwością – mówi Waldemar Sokołowski.

Etyka w biznesie jest niezwykle istotna. To ona w dużej mierze buduje kapitał zaufania. Bo jeśli mamy przeświadczenie, że inni są nieuczciwi, nierzetelni i nieterminowi to będziemy mieć obawy przed współpracą z nimi. Potwierdzają to dane płynące z badania „Kapitał społeczny w polskim biznesie” przeprowadzonego na zlecenie Krajowego Rejestru Długów i Rzetelnej Firmy. 47,1% przedsiębiorców deklaruje, że część transakcji nie dochodzi do skutku, ponieważ nie mają zaufania do potencjalnych kontrahentów, a 52,5% wątpi w uczciwość swoich kontrahentów przyznając, że „większość polskich przedsiębiorców wykorzystuje lukę prawną w umowie, aby uzyskać dodatkowe korzyści z kontraktu kosztem drugiej strony.

Dobra ocena biznesu z korzyścią dla wszystkich

To, jacy są ludzie stojący na czele polskich firm, dużo mówi o kondycji i potencjalne rozwojowym polskiego biznesu. Jeśli ma się rozwijać, to przedsiębiorcy muszą być odważni, ale też kreatywni i innowacyjni, by móc podejmować nowe wyzwania i konkurować z coraz większą liczbą podmiotów gospodarczych. W dużej mierze wynika to z doświadczeń Polaków, jakie zdobyli jako pracownicy, klienci lub obserwatorzy życia gospodarczego. Ważne jest też to, kim oni są. Czy są to najlepsi z najlepszych i osoby faktycznie samodzielne i z dobrym pomysłem na biznes? Czy może osoby, które decydują się na własną działalność wyłącznie z konieczności, a ich główną motywacją jest przetrwanie na rynku.

Badanie wizerunku przedsiębiorców jest istotne, bo jak dowodzą doświadczenia historyczne to postawa wobec przedsiębiorców i klimat działalności odgrywają kluczową rolę w rozwoju gospodarczym. Jeśli społeczeństwo jest otwarte to biznes, docenia go to może się szybciej i łatwiej rozwijać. Jak mówi prof. Deidre McCloskey z Uniwersytetu Illinois w wywiadzie dla portalu obserwatorfinansowy.pl główną przyczyną niesamowitego rozwoju gospodarczego Europy i USA w XVIII wieku był szacunek dla przedsiębiorczości i upowszechnienie równości statusu, a nie, tak jak się powszechnie uważa wyłącznie innowacje technologiczne i nauka.

Dlatego tak bardzo istotne jest budowanie pozytywnego klimatu dla przedsiębiorczości. Oraz wspierania głównie sektora mikro i małych firm. Bo to w nich tkwi wielki potencjał – podsumowuje Waldemar Sokołowski, prezes Rzetelnej Firmy.

źródło: Krajowy Rejestr Długów