W ciągu pięciu ostatnich lat program cross-mentoringowy LeadersIN okazał się być znakomitym narzędziem świadomego kształtowania kariery zawodowej kobiet, a także okazją do zdobywania nowych i doskonalenia już posiadanych umiejętności. O jego sukcesie i skuteczności świadczy rosnąca liczba uczestników. W tegorocznej edycji weźmie udział co najmniej 50 mentorów i mentorek oraz 50 kobiet – mentees. Przyciągają je między innymi nazwiska osób, pod skrzydła których trafią, reprezentujących kadrę kierowniczą ważnych międzynarodowych i polskich firm. Piąta edycja programu startuje w październiku.

Gdy pięć lat temu ruszał program LeadersIN swoje wsparcie w roli mentorów i mentorek zgłosiło 46 przedstawicieli zarządów dużych firm i tyle samo kobiet, które chciały wziąć w nim udział w roli mentees. W poprzedniej czwartej edycji w projekcie wzięło udział 56 mentorów i mentorek oraz tyle samo podopiecznych. W ciągu wszystkich edycji mentorzy i mentees spędzili ze sobą łącznie około 1900 godzin.

Program cieszy się dużym zainteresowaniem a liczba uczestników i uczestniczek rośnie. W sumie cztery pierwsze edycje ukończyło 219 kobiet – liderek, które w programie widzą możliwości dalszego rozwoju ich kompetencji przywódczych. Wierzymy, że w przyszłości zaowocuje to zwiększeniem liczby kobiet w zarządach – mówi Iwona Dudzińska, Dyrektor zarządzająca, Citi Service Center Poland, członkini Rady Programowej, mentorka LeadersIN.

Kobiety kobietom

Na pomysł stworzenia programu cross-mentoringowego dla kobiet wpadły one same – liderki inicjatyw skierowanych do kobiet w Banku BPH, Citi, Deloitte oraz Fundację Vital Voices. Ich ideą było połączenie doświadczeń poszczególnych firm w realizowaniu programów wspierających rozwój zawodowy kobiet, a celem zwiększenie reprezentacji kobiet na stanowiskach zarządczych. Efektem jest projekt, który angażuje menedżerów na najwyższych stanowiskach, zarówno kobiety jak i mężczyzn, przedstawicieli dużych firm. Firmy, które biorą w nim udział wybierają kilka swoich  menedżerek, które tym samym wchodzą na ścieżkę mentoringu, a także delegują liderów najwyższego szczebla, w tym przede wszystkim prezesów i członków zarządu. Oni z kolei wcielają się w rolę mentorów. Mentees muszą mieć co najmniej siedmioletnie doświadczenie zawodowe i zajmować stanowisko na poziomie minimum starszego menedżera.

– Firmy uczestniczące w programie wyznają wspólne wartości, które opierają się na przekonaniu, że należy wspierać rozwój utalentowanych kobiet oraz ich przygotowanie do awansów. Na podstawie czterech dotychczasowych edycji widzimy, że program przyczynia się do powiększania grona kobiet liderek w Polsce. Liczymy na zainteresowanie kolejnych firm przyszłymi edycjami LeadersIN – komentuje Iva Georgijew, Partner Deloitte, Liderka Diversity & Inclusion w Deloitte w Europie Środkowej, członkini Rady Programowej i mentorka LeadersIN.

Przemyślana strategia

To co wyróżnia LeadersIN spośród innych mentoringowych projektów to fakt, że mentorzy i ich podopieczne są z różnych firm, trafiają więc pod skrzydła osób, z którymi nie pracują na co dzień. Dzięki temu program łączy doświadczenia wielu firm, branż i płci i pozwala na spojrzenie na wyzwania zawodowe z różnych perspektyw.

Sektory najliczniej reprezentowane w dotychczasowych edycjach programu to bankowość, technologie oraz doradztwo biznesowe. Jednak udział w nim biorą także przedstawiciele takich branż jak nieruchomości, telekomunikacja, media elektroniczne, doradztwo rekrutacyjne czy branża kosmetyczna – w sumie 17 sektorów, które szybko się rozwijają i kształtują rynek.

Przedsiębiorstwa, które zgłaszają się do programu chcą dzięki niemu wzmocnić realizowaną do tej pory we własnym zakresie ideę mentoringu. –Korzyści z udziału w programie są widoczne. Kobiety, które biorą udział w LeadersIN później same są inspiracją dla innych kobiet w swoich firmach i zachęcają je do podjęcia podobnej aktywności. Partnerska, oparta na doświadczeniu zawodowym i życiowym mentorów relacja pomaga odkrywać i rozwijać potencjał zawodowy i osobisty uczestniczek – dodaje Małgorzata Romaniuk, Wiceprezes zarządu, BPH, członkini Rady Programowej, mentorka LeadersIN.

Przeczytaj także:

Piąta edycja programu startuje w październiku i potrwa 9 miesięcy. Weźmie w niej udział ponad 25 dużych firm, w tym: Amgen, Amrest, BNP Paribas, BPH, Cardif, Cisco, Citi Handlowy, Citi, Dell, Deloitte, DIOR, Grupa Żywiec, GSK, IBM, JLL, MetLife, Microsoft, NN, Orange, P&G, PMI, Pracuj.pl, Ringier Axel Springer, Santander. Program realizowany będzie we współpracy z polskim oddziałem międzynarodowej fundacji Vital Voices, która została założona w 1997 roku w USA przez Hillary Clinton i Madeleine Albright. W Polsce fundacja, której misją jest inwestowanie w kobiety o potencjale przywódczym, działa od prawie dziesięciu lat i prowadzi wiele programów mentoringowych. Fundacja połączyła dotąd ponad 500 mentorów i podopiecznych we wszystkich programach przywództwa kobiet w Polsce, ułatwiła także wielu kobietom biznesu znalezienie się na prestiżowej liście „Najbardziej wpływowych kobiet” amerykańskiego magazynu Fortune.

Vital Voices inwestuje w kobiety, które mogą coś zmienić. Zaangażowanie się w program mentoringowy LeadersIN było czymś naturalnym, zgodnym z filozofią Fundacji. Vital Voices pełni rolę organizatora całości programu. Dokładamy wszelkich starań, aby jak najlepiej dobrać pary mentee-mentor. Ta relacja jest kluczowa dla sukcesu realizacji celów i istoty programu –  mówi Elżbieta Raczkowska, Dyrektor zarządzająca Vital Voices Chapter Poland, koordynatorka LeadersIN.

Źródło: LeadersIN