Polski Ład. Na zmianach podatkowych stracą miliony Polaków. Projekt ustawy podatkowej, składowy Polskiego Ładu zawiera wiele propozycji dedykowanych przedsiębiorcom oraz osobom nie prowadzącym działalności gospodarczej. W ocenie projektodawców dla 18 mln obywateli planowane zmiany będą podatkowo korzystne albo neutralne. Z wyliczeń Lewiatana wynika jednak, że na zmianach stracą praktycznie wszyscy przedsiębiorcy. Zarówno opodatkowani na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz kartą podatkową.

– Na zmianach podatkowych w Polskim Ładzie stracą prawie wszyscy przedsiębiorcy.
– Negatywnie odczują je także osoby mało zarabiające ponieważ zwiększenie obciążeń dla firm przełoży się na wzrost cen. Obniżka podatków nie zrekompensuje im wyższych wydatków na zakup towarów pierwszej potrzeby.
– Części dochodów pozbawione zostaną także osoby, które poza działalnością gospodarczą albo umową o pracę, wynajmują prywatne mieszkania

Polski Ład. Na zmianach podatkowych stracą miliony Polaków - męzczyzna siedzi przy biurku i liczy na kalkulatorze.
Polski Ład. Na zmianach podatkowych stracą miliony Polaków

Kto skorzysta na zmianach podatkowych?

Korzyści osiągną jedynie przedsiębiorcy z minimalnymi dochodami opodatkowani na zasadach ogólnych oraz osoby zatrudnione na etatach, jeżeli ich dochody nie przekroczą 5 700 zł brutto, tj. 4 095 zł netto. Korzyść dla pracownika z dochodem 5 000 zł brutto (4 095 zł netto) ma wynieść 47 zł miesięcznie, z dochodem 4 000 zł brutto (2 899 netto) 114 zł miesięcznie, natomiast z dochodem 3 000 zł brutto (2 196 netto) 153 zł miesięcznie.

Wzrost cen towarów i usług

W praktyce jednak, te wyższe dochody będą miały niższą wartość nabywczą przez co także osoby najsłabiej uposażone stracą po wprowadzeniu Polskiego Ładu. Ogromna podwyżka obciążeń dla przedsiębiorców, wynosząca nawet 50%, spowoduje istotny wzrost cen towarów i usług. Zatem niewielka podwyżka wynagrodzenia netto tych osób, zostanie zniwelowana przez wyższe wydatki na towary i usługi pierwszej potrzeby. Nie jest możliwe, żeby tak istotne zwiększenie obciążeń podatkowo – składkowych dla przedsiębiorców nie spowodowało jeszcze szybszego niż ma to miejsce obecnie wzrostu cen. W konsekwencji, na proponowanych zmianach stracą wszyscy.

Ucierpią wynajmujący mieszkania

Spowodowane to będzie brakiem możliwości rozliczenia wynajmu na zasadach ogólnych. Podatkowania faktycznie osiąganych dochodów po uwzględnieniu kosztów poniesionych na zakup i przystosowanie mieszkania do wynajmu. Osoba, która dzisiaj wynajmuje kupione na kredyt mieszkanie może uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów wydatki ponoszone na spłatę kredytu. Otrzymując miesięcznie 2 000 zł przychodu z najmu, po zapłaceniu raty kredytu, nie osiąga dochodu. Dodatkowo wynajmowanie mieszkania wiąże się także z ponoszeniem innych kosztów związanych m.in. z bieżącymi naprawami, wyposażeniem czy remontami mieszkania.

Wzrosną ceny wynajmu

Jeżeli Polski Ład wejdzie w życie wynajmujący zobowiązani będą do zapłaty podatku. Ryczałtu od przychodów w wysokości 8,5% do kwoty 100 000 zł. I 12,5% po przekroczeniu 100 000 zł przychodu, także w sytuacji ponoszenia straty. W praktyce, osoba która uzyskuje z wynajmu mieszkania 2000 zł przychodu i nie osiąga przy tym dochodu, będzie zobowiązania do zapłaty 170 zł miesięcznie podatku. W skali roku będzie to 2 040 zł. Podatek wynoszący tyle ile wynoszą miesięczne przychody, będzie trzeba zapłacić także w przypadku braku dochodu albo ponosząc stratę.

Pozbawienie prawa do opodatkowania najmu prywatnego na zasadach ogólnych, będzie mieć wpływ na rynek wynajmu nieruchomości. Może spowodować wzrost cen najmu. Wynajmujący w celu zabezpieczenia się przed stratą, podniosą ceny. Czego skutkiem będzie pogorszenie sytuacji osób, które na ten moment nie mogą sobie pozwolić na zakup własnego mieszkania.

Te przykłady wskazują, że osób które per saldo zyskają na propozycjach zawartych w Polskim Ładzie będzie naprawdę niewiele. Natomiast dla wielu milionów obywateli, będą to zmiany niekorzystne.

Źródło: Konfederacja Lewiatan