Home Polecane Polska w grupie krajów rozwiniętych społecznie

Polska w grupie krajów rozwiniętych społecznie

Polska utrzymała 27. miejsce w globalnym rankingu krajów najbardziej rozwiniętych społecznie, choć nadal ma problem z dostępem do niedrogich mieszkań, tolerancją wobec imigrantów czy chorobami cywilizacyjnymi. W trzeciej edycji zestawienia przygotowanego przez organizację Social Progress Imperative we współpracy m.in. z firmą doradczą Deloitte bezkonkurencyjna wśród 133. przebadanych państw okazała się Norwegia. Według autorów opracowania sam wzrost gospodarczy nie gwarantuje rozwoju danego kraju. Dopiero wskaźnik Social Progress Index, uwzględniający obok PKB także czynniki społeczne (m.in. bezpieczeństwo i dostęp do edukacji) oraz środowiskowe, pokazuje rzeczywisty poziom rozwoju społeczeństwa i dobrobytu obywateli.

W tym roku w zestawieniu uwzględniono 133 kraje, które obejmują swym zasięgiem 99 proc. światowej populacji. Podobnie jak rok temu w obecnej edycji Social Progress Index najlepiej wypadły kraje Europy, Ameryki Północnej oraz Australii, a najgorzej państwa Afryki Subsaharyjskiej oraz Azji Środkowej i Południowej. Najwyższe wskaźniki rozwoju społecznego osiągnęły Norwegia, Szwecja i Szwajcaria. Z kolei w ogonie rankingu znalazły się Afganistan, Czad oraz Republika Środkowoafrykańska.

Polska znalazła się w tzw. „drugiej” grupie państw[1], tj. krajów rozwiniętych społecznie. Razem z nami w tej kategorii uplasowało się większość krajów Unii Europejskiej i USA. Lepszą pozycję od Polski w Europie Środkowej osiągnęły Słowenia (19), Czechy (22), Estonia (23) oraz Słowacja (25). Za nami znalazły się z kolei Węgry (32), Łotwa (33) oraz Litwa (35).

W 2015 r. indeks dla Polski wyniósł 77,98 (wynik zbliżony do ubiegłorocznego 77,44).

15

16

W jednej z trzech głównych kategorii, „Fundamenty Dobrobytu”, spadliśmy z 15. na 24. miejsce. Wpływ na to miało pogorszenie pozycji Polski w podkategorii „Zdrowie i dobre samopoczucie” oraz „Trwałość ekosystemu”. W pozostałych dwóch kategoriach Polsce udało się poprawić swoją lokatę o dwa miejsca.

„W porównaniu do krajów o podobnym poziomie PKB Polska została oceniona najlepiej w kontekście bezpieczeństwa osobistego, wolności prasy, praw człowieka oraz braku dyskryminacji i przemocy wobec mniejszości” – mówi Rafał Antczak, Członek Zarządu Deloitte Consulting. „Jednak wciąż mamy problem z dostępem do stosunkowo niedrogich mieszkań  zanieczyszczeniem powietrza, otyłością oraz brakiem tolerancji, m.in. wobec imigrantów” – dodaje.

Wskaźnik Social Progress Index udowadnia, że same wyniki gospodarcze nie mogą być jedynym miernikiem postępu społecznego, a wzrost gospodarczy jedynym dowodem na poprawę dobrobytu obywateli. Okazuje się, że najmniej skorelowane z PKB są czynniki związane z tolerancją, wolnością osobistą i ekosystemem, choć mają one duży wpływ na pozycję danego kraju w zestawieniu. Ubiegłoroczny zwycięzca rankingu, Nowa Zelandia, ma prawie o połowę mniejsze PKB per capita niż Norwegia. Podobnie, Kanada i Wielka Brytania wyprzedziły w tegorocznym zestawieniu zamożniejsze Stany Zjednoczone (Kanada – 6, Wielka Brytania – 11, USA – 16).

„Najbardziej skutecznym sposobem na poprawę jakości życia ludzi na całym świecie, zarówno w krajach bogatych, jak i biednych, jest inwestowanie w postęp społeczny. Polska, która pod względem PKB zajmuje w zestawieniu 36. pozycję, wraz z innymi krajami Europy Środkowej, jest najlepszym przykładem, że wstąpienie do Unii Europejskiej w znacznej mierze przyczyniło się do rozwoju społecznego całego regionu. Bez tego członkostwa nasza pozycja byłaby prawdopodobnie znacznie niższa” – mówi Rafał Antczak.

Firma doradcza Deloitte od samego początku powstania inicjatywy opracowania indeksu jest jej partnerem strategicznym. „Indeks jest znakomitym narzędziem wskazującym, na których konkretnie problemach społecznych należy się skoncentrować. Biznes nie tylko może, ale wręcz powinien angażować się w działania na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego. Z naszych obserwacji wynika, że realizacja inicjatyw wynikających ze strategii odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju może przekładać się nie tylko na lepsze wyniki firm i wzrost liczby klientów, ale także mieć wpływ na pozyskiwanie bardziej wykwalifikowanych i lojalnych pracowników, zwiększenie poziomu zaufania publicznego oraz może przynosić społeczeństwu realną wartość” – mówi Rafał Rudzki, Starszy Menedżer w zespole Sustainability Consulting Central Europe, Deloitte. „Jednak biznes nie może być jedynym, który wspiera dobrobyt społeczny. Social Progress Index to narzędzie, które pokazuje, w jaki sposób należy zintegrować wspólne działania biznesu, rządu oraz organizacji pozarządowych dla osiągnięcia wspólnego celu. Tylko współpraca tych trzech sektorów może przyczynić się do poprawy dobrobytu i jakości życia społeczeństwa” – mówi Rafał Rudzki.

Social Progress Index – TOP 40

Kraj Wartość indeksu 2015 Miejsce w rankingu

2015

Awans/spadek vs. 2014   Kraj Wartość indeksu 2015 Miejsce w rankingu

2015

Awans/spadek vs. 2014
Norwegia 88,36 1 ↑ 4 Czechy 80,59 22 ↑ 1
Szwecja 88,06 2 ↑ 5 Estonia 80,49 23 ↓ 4
Szwajcaria 87,97 3 ↓ 1 Urugwaj 79,21 24 ↑ 2
Islandia 87,62 4 ↓ 1 Słowacja 78,45 25 ↓ 1
Nowa Zelandia 87,08 5 ↓ 4 Chile 78,29 26 ↑ 4
Kanada 86,89 6 ↑ 1 Polska 77,98 27 =
Finlandia 86,75 7 ↓ 1 Kostaryka 77,88 28 ↓ 3
Dania 86,63 8 = Korea Płd 77,70 29 =
Holandia 86,50 9 ↓ 5 Cypr 77,45 30 b.d.
Australia 86,42 10 = Włochy 77,38 31 ↓ 1
Wielka Brytania 84,68 11 ↑ 2 Węgry 74,80 32 =
Irlandia 84,66 12 ↑ 3 Łotwa 74,12 33 ↓ 2
Austria 84,45 13 ↓ 2 Grecja 74,03 34 ↑ 1
Niemcy 84,04 14 ↓ 2 Litwa 80,59 35 ↓ 2
Japonia 83,15 15 ↓ 1 Mauritius 80,49 36 ↓ 2
USA 82,85 16 = Chorwacja 79,21 37 ↓ 1
Belgia 82,83 17 = Argentyna 78,45 38 ↑ 4
Portugalia 81,91 18 ↑ 4 ZEA 78,29 39 ↓ 2
Słowenia 81,62 19 ↓ 1 Izrael 77,98 40 ↓ 1
Hiszpania 81,17 20 ↑ 1
Francja 80,82 21 ↓ 1
Republika Środkowo-afrykańska 31,42 133* ↓ 7

* ostatnie miejsce w rankingu (133 analizowanych krajów obejmujących 99 proc. światowej populacji)

Najważniejsze wnioski płynące z analizy tegorocznej edycji Social Progress Index:

  • W tym roku krajem o najwyższym poziomie rozwoju społecznego jest Norwegia.
  • Spośród krajów UE najlepiej wypada Szwecja.
  • W G7 przoduje Kanada.
  • Brazylia wypadła najlepiej spośród krajów BRICS, zajmując 42. miejsce. Rosja, która ma znacznie wyższy poziom PKB niż Brazylia, znalazła się dopiero na 71. pozycji.
  • Największe dysproporcje pomiędzy poziomem PKB a pozycją w rankingu widoczne są na przykładzie krajów Zatoki Perskiej: Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Kuwejtu czy Arabii Saudyjskiej.
  • W tym roku wyliczono średnią dla całego świata, która wynosi 61, a to oznacza miejsce w rankingu pomiędzy Kubą i Kazachstanem (pozycja 83/84 na 133 miejsc).

Wskaźnik Social Progress Index powstaje poprzez obliczenie średniej uzyskanej z analizy trzech kategorii.

Zaspokojenie podstawowych potrzeb człowieka (Basic Human Needs) Fundamenty dobrobytu (Foundations of Wellbeing) Możliwości awansu społecznego
i wolności osobiste (Opportunity)
·   Żywność i podstawowa opieka zdrowotna

·   Jakość powietrza, dostęp do wody pitnej i warunki sanitarne

·   Bezpieczne schronienie („dach nad głową”
i dostęp do energii elektrycznej).

·   Bezpieczeństwo osobiste

·  Dostęp do podstawowej wiedzy i edukacji

·  Dostęp do informacji
i środków komunikacji

·  Zdrowie i dobre samopoczucie

·  Trwałość ekosystemu

·       Wolność i prawa osobiste

·       Dostęp do szkolnictwa wyższego

·       Wolność wyboru

·      Równość i tolerancja

 [1] Ranking podzielił kraje na 6 grup: kraje wysoko rozwinięte, kraje rozwinięte, kraje o umiarkowanie wysokim poziomie rozwoju, kraje o umiarkowanie niskim poziomie rozwoju, kraje nisko rozwinięte oraz kraje bardzo nisko rozwinięte.

 źródło: Deloitte