Polacy śmiecą najmniej w Europie? Interesujące dane statystyczne pokazują, że przeciętny Polak produkuje o wiele mniej odpadów np. od Niemca lub Francuza. Gorzej wygląda temat późniejszego recyklingu.

Kwestia wysokich opłat za śmieci w ostatnim czasie przyciąga nieco mniejszą uwagę Polaków. Można przypuszczać, że w kontekście kosztów utrzymania lokum, teraz nowym tematem numer 1 będzie wzrost cen prądu oraz gazu. Tym niemniej, roczny poziom podwyżek związanych z kosztami wywozu odpadów komunalnych nadal jest wysoki. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w sierpniu 2021 r. wywóz śmieci z domów i bloków był przeciętnie o 21,9% droższy niż rok wcześniej. Pewnym pocieszeniem może być fakt, że od maja 2021 r. opłaty śmieciowe nie rosną już znacząco. Ciekawą informacją w kontekście kosztów wywozu śmieci wydaje się natomiast to, że Polacy w porównaniu do innych europejskich nacji produkują niewiele odpadów komunalnych. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl przyjrzeli się ciekawym danym Eurostatu na ten temat, a także informacjom dotyczących recyklingu.

Rocznie 340 kg śmieci na osobę – to dużo i mało zarazem

Wspomniane już statystyki Eurostatu potwierdzają, że nowe kraje członkowskie Unii Europejskiej cechują się wyraźnie mniejszą ilością produkowanych śmieci. Mowa o wadze odpadów komunalnych, które przez rok produkuje przeciętny mieszkaniec danego kraju. Warto odnotować, że wśród dwunastu krajów unijnych z najniższym poziomem tego wskaźnika (do 500 kilogramów śmieci na rok), znajdziemy tylko trzy państwa „Starej Unii”.

Polacy śmiecą najmniej w Europie? - wykres, porównanie wagi odpadów komunalnych produkowanych w różnych krajach Europy.
Polacy śmiecą najmniej w Europie?

Jeszcze bardziej sugestywne jest porównanie wagi śmieci, które rocznie produkuje przeciętny mieszkaniec Rumunii (280 kg w 2019 r.), Polski (336 kg) oraz Niemiec (609 kg) i Danii (844 kg). Warto odnotować, że w śmieciowym rankingu uwzględniającym roczną produkcję odpadów komunalnych na osobę, Polska ustępuje tylko wspomnianej Rumunii. W pewnym stopniu niepokoić może fakt, że polska roczna produkcja śmieci na osobę w latach 1995 – 2019 wzrosła o 17,9%, czyli więcej od średniej unijnej (+7,5%). Nie jest to jednak zły wynik wziąwszy pod uwagę szybkie tempo rozwoju gospodarczego kraju i poprawę standardu życia rodaków.

W kwestii recyklingu mamy jeszcze dużo do zrobienia

Jeżeli chodzi o polski punkt widzenia, to mniej optymistycznie wyglądają dane Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Częściowo tłumaczą one, na czym polega problem w przypadku rodzimej gospodarki odpadami komunalnymi. Poniższy wykres przygotowany przez ekspertów portalu RynekPierwotny.pl odpowiada na pytanie, jak poszczególne kraje Europy postępują z zebranymi odpadami komunalnymi.

Polacy śmiecą najmniej w Europie? - wykres, sposób postępowania z odpadami komunalnymi w różnych krajach Europy.
Polacy śmiecą najmniej w Europie?

Po przyjrzeniu się danym z wykresu, można łatwo stwierdzić, że Polska nie jest liderem pod względem recyklingu. W 2019 r. taka forma wtórnego wykorzystania surowców dotyczyła około 25% polskich odpadów komunalnych. Gorszy wynik odnotowały tylko cztery porównywane kraje (Czechy, Hiszpania, Grecja oraz Portugalia). Recyklingowymi liderami są natomiast takie państwa jak Słowenia (52%), Niemcy (48%) i Łotwa (36%). Przykład Słowenii oraz Łotwy wydaje się ciekawy, ponieważ potwierdza on, że sprawny system recyklingowy nie musi być domeną najzamożniejszych państw UE.

Wspomniana wcześniej Grecja wypada bardzo słabo również w innej kategorii. Aż 78% tamtejszych śmieci trafia na składowiska. Pod tym względem, Polska również nie prezentuje się dobrze (43%), bo oprócz Grecji gorszy wynik osiąga tylko 6 analizowanych państw. Wzorem postępowania mogą być natomiast takie kraje jak Norwegia, Austria, Belgia, Dania, Szwecja, Finlandia, Holandia, Niemcy oraz Szwajcaria. W ich przypadku, mniej niż 5% odpadów komunalnych trafia na składowiska. Taki wynik udało się osiągnąć również dzięki sprawnym systemom kompostowania i spalania odpadów z odzyskiem energii. Polska spala w ekologiczny sposób 21% odpadów komunalnych, co jest wynikiem poniżej europejskiej średniej, a wiodąca Finlandia aż 55%.

Autor: Andrzej Prajsnar, ekspert portalu RynekPierwotny.pl