Polacy kupują coraz młodsze samochody. Kredytowa mapa Polski. Kredytowa mapa Polski pokazuje trendy w zachowaniach finansowych rodaków. Wykazuje, że mimo trudnych, pandemicznych warunków klienci zaciągają kredyty na coraz młodsze i, co za tym idzie, coraz droższe pojazdy. Przeciętnie auto kupowane na kredyt ma 7 lat. Najmłodsze, bo 6-letnie pojazdy kupują na kredyt mieszkańcy województwa podlaskiego, najstarsze, 9-letnie – województwa lubelskiego. Rozbieżności widać też w wartości kredytowanych aut. W podlaskim to przeciętnie 58 tys. zł a w lubelskim – 43 tys. zł.

Z analizy firmy Cofidis Polska wynika, że w 2019 r. średni wiek kredytowanego przez nią pojazdu wyniósł 8 lat, a w 2020 i 2021 r. było to nieco ponad 7 lat. Dla porównania, przeciętne auto jeżdżące po Polskich drogach ma ponad 14 lat. Niestety starych samochodów przybywa. Jak wynika z danych firmy Samar monitorującej rynek motoryzacyjny sprowadzamy coraz starsze pojazdy. Na przykład w sierpniu 2021 r. średni wiek takiego pojazdu przekroczył 12 lat.

Polacy kupują coraz młodsze samochody. Kredytowa mapa Polski - meżczyzna siedzi w aucie.
Polacy kupują coraz młodsze samochody. Kredytowa mapa Polski

Auta na kredyt coraz młodsze

Stosunkowo najmłodsze auta – bo 6-letnie – kupowali klienci z województwa podlaskiego. W większości pozostałych województw średni wiek kredytowanego auta wynosił 7-8 lat. Tylko w województwie lubelskim było to 9 lat. Stopniowo spada znaczenia samochodów w wieku na poziomie średniej i powyżej średniej wieku pojazdów w Polsce. 14 i więcej lat miało w 2019 r. ponad 10% kredytowanych pojazdów. W kolejnych dwóch latach ten wskaźnik spadł do około 9%. Choć nie jest to skokowy spadek, to pozytywny trend.

Samochody kupowane na kredyt coraz droższe

Te dane znajdują odzwierciedlenie również w wartości kredytowanych pojazdów. Z analizy firmy widać zdecydowany wzrost wartości kredytowanych aut. Jeśli porównać dane z ostatniego przed-pandemicznego roku, czyli 2019, do dostępnych danych z 2021 r. to przeciętnie była ona wyższa o prawie 30%. W 2019 r. średnia wartość pojazdu kupowanego na kredyt wynosiła niecałe 38 tys. zł. Obecnie to już nieco ponad 49 tys. zł.

Najniższą wartość kredytowanych samochodów Cofidis notuje w województwie lubelskim – 43,2 tys. zł, czyli tam gdzie średni wiek kredytowanego pojazdu jest najwyższy. Na drugim biegunie jest województwo podlaskie, którego mieszkańcy decydują się na skredytowanie stosunkowo najnowszych pojazdów, o średniej wartości niemal 58 tys. zł. W województwach: zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim i wielkopolskim jest to niewiele mniej, bo około 57 tys. zł. W tych regionach średnia wieku pojazdów wynosi około siedmiu lat.

Źródło: Cofidis Polska