Płaca minimalna i stawki godzinowe w 2022 r. Rząd przyjął propozycję płacy minimalnej i stawki godzinowej w 2022 r. Propozycje Minister Rozwoju, Pracy i Technologii z upoważnienia Rady Ministrów przekaże do negocjacji Radzie Dialogu Społecznego. Proponowane kwoty będą przedmiotem negocjacji z partnerami społecznymi. Negocjacje powinny zakończyć się w ciągu 30 dni od dnia otrzymania propozycji.

Zgodnie z propozycją Rady Ministrów proponowana kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę wzrosłaby o 200 zł  w stosunku do kwoty obowiązującej  w tym roku (2 800 zł), tj. o 7,1% .

Natomiast minimalna stawka godzinowa dla pracujących na określonych umowach cywilnoprawnych wzrastałaby w stosunku do kwoty obowiązującej w bieżącym roku (18,30 zł) o 1,30 zł.

Płaca minimalna i stawki godzinowe w 2022 r. - meżczyzna wyciąga banknot  z portfela.
Płaca minimalna i stawki godzinowe w 2022 r.

Powyższe propozycje Minister Rozwoju, Pracy i Technologii z upoważnienia Rady Ministrów przekaże do negocjacji Radzie Dialogu Społecznego. Proponowane kwoty będą przedmiotem negocjacji z partnerami społecznymi. Negocjacje powinny zakończyć się w ciągu 30 dni od dnia otrzymania propozycji.

Źródło: gov.pl

Przeczytaj także: Amazon podnosi pensje pracownikom

Amazon podnosi pensje pracownikom. Amazon rekrutuje i podnosi pensje dla pracowników wynagradzanych stawką godzinową w centrach logistycznych w Polsce. Firma wprowadza nowe, wysoce konkurencyjne stawki wynagrodzeń. Pracownicy poziomu początkowego, przychodzący do pracy zgodnie z grafikiem, mogą zarabiać 4 082 zł brutto miesięcznie. Ponadto wynagrodzenie liderów zespołów będzie zaczynać się od 5 080 zł brutto miesięcznie.

Firma chce zapewniać pracownikom konkurencyjne wynagrodzenie i bardzo atrakcyjne świadczenia. Każdego roku dokonuje przeglądu wynagrodzeń. W tym roku informujemy, że w podniesiemy stawkę początkową o 12,5%. To dobra wiadomość dla pracowników pełnoetatowych, niepełnoetatowych i sezonowych w całym kraju. Oprócz świetnych wynagrodzeń, firma oferuje bezpieczne i nowoczesne środowisko pracy oraz doskonałe możliwości rozwoju kariery.