Home Polecane Październik kolejnym miesiącem wzrostu wskaźnika PMI dla hiszpańskiego sektora usług i przemysłu

Październik kolejnym miesiącem wzrostu wskaźnika PMI dla hiszpańskiego sektora usług i przemysłu

Według prognozy OECD, ożywienie w gospodarce Hiszpanii będzie trwało nadal w 2016 i 2017 roku, zaś niskie oprocentowanie kredytów udzielanych firmom i gospodarstwom domowym będzie dalej przyczyniać się do poprawy sytuacji. Dzięki, między innymi, niskim cenom ropy naftowej oraz innych surowców, w 2016 roku nastąpił wzrost konsumpcji, który w dalszym ciągu jest pobudzany przez tworzenie nowych miejsc pracy oraz wzrost dochodów rozporządzalnych.

Prognozę OECD potwierdza ostatnie, październikowe notowanie PMI dla hiszpańskiego sektora usług. Wyniosło ono 54.6 pkt., a tym samym wzrost aktywności biznesowej pozostaje na dobrym, stabilnym poziomie.

Hiszpański sektor usług kontynuuje solidną tendencję wzrostową od 39 miesięcy, pomimo niewielkiego spowolnienia wzrostu nowych zamówień. We wrześniu 2016 r.  wzrost ten został wyraźnie wsparty przez szybko rosnący sektor nowego biznesu (przedsięwzięcia typu start-up). Najszybszy wzrost aktywności zanotowano w branżach „Hotele i Restauracje”, „Wynajem oraz Aktywności Biznesowe”, w dalszym ciągu utrzymują się dobre wskaźniki w sektorze „Poczta i Telekomunikacja”.

W dalszym ciągu następuje wzrost ilości nowych zamówień i tworzenia nowych miejsc pracy. Wyniki pokazują również, że mimo niewielkiego spadku, utrzymują się optymistyczne nastroje w biznesie, wskazało na to 47% badanych respondentów. Zdaniem Andrew Harkera, analityka PMI i autora raportu, te pozytywne dane podtrzymują prognozy wzrostu hiszpańskiego PKB do poziomu 3.1 proc na koniec 2016 roku.

Równie korzystne okazały się październikowe notowanie PMI dla hiszpańskiego przemysłu, które wykazało dalszy, silny wzrost dzięki nowym zamówieniom i wyniosło 53.3  (52.3 pkt. we wrześniu 2016 ), co sygnalizuje coraz szybszą poprawę kondycji tego sektora.

Wskaźnik, który już w sierpniu osiągnął 51 pkt., obecnie jest najwyższy od kwietnia bieżącego roku, zaś stały okres pozytywnych odczytów w sektorze przemysłowym wydłużył się tym samym do 35. miesięcy.

„PMI na poziomie średniej dla krajów strefy euro ( 53.5) lokuje Hiszpanię na czwartym miejscu po silnych gospodarkach Holandii z 55.7 pkt., Niemiec, Austrii , zaś przed Irlandią, Francją i Włochami” podkreśla Marcin Grodzki, wiceprezes Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej (PHIG).

Andrew Harker, Senior Economist w IHS Markit komentując opublikowane dane  zauważył, iż dzięki  wzrostowi nowych zamówień, po lipcowym załamaniu, październik okazał się dla hiszpańskiego przemysłu kolejnym miesiącem odbudowy. Należy odnotować również wzrost w porównaniu z poprzednim miesiącem , aktywność zakupowa przedsiębiorstw,  przy jednocześnie niewielkiej liczbie nowopowstałych  nowych miejsc pracy.

[Markit PMI Sektora Przemysłowego to złożony wskaźnik opracowany w celu zobrazowania kondycji tego sektora. Jest on kalkulowany na podstawie pięciu subindeksów: nowych zamówień, produkcji, zatrudnienia, czasu dostaw i zapasów pozycji zakupionych. Każda wartość głównego wskaźnika powyżej 50,0 oznacza ogólną poprawę warunków w sektorze. W badaniu wzięło udział 300 hiszpańskich przedsiębiorców.]

 

Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza

fot. absfreepic.com