Od nowego roku najwyższa w historii podwyżka podatków dla przedsiębiorców. Mimo apelu przedsiębiorców o weto, prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę wprowadzającą zmiany podatkowe będące częścią Polskiego Ładu. Nowe przepisy, które w znacznej części wejdą w życie 1 stycznia 2022 roku są największą w historii podwyżką podatków dla przedsiębiorców.

Od stycznia 2021 roku pogorszą się warunki funkcjonowania firm. Przede wszystkim zwiększą się koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Wprowadzone zostaną nowe obowiązki związane z rozliczeniem podatkowym oraz zapłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne. Przedsiębiorców czeka wiele problemów związanych z prawidłowym wypełnieniem obowiązków podatkowych. Ponadto podwyżka podatków spowoduje konieczność poniesienia bardzo wysokich kosztów przygotowania się do nowych zasad rozliczeń.

Od nowego roku najwyższa w historii podwyżka podatków dla przedsiębiorców  - męskie dłonie liczą na kalkulatorze.
Od nowego roku najwyższa w historii podwyżka podatków dla przedsiębiorców

Kolejne miesiące to będzie bardzo trudny okres dla osób odpowiedzialnych w firmach za prawidłowe rozliczenie z ZUS i US. Wiele przepisów budzi poważne wątpliwości interpretacyjne, są bardzo skomplikowane i nieprecyzyjne. Krótkie, 6-tygodniowe vacatio legis, nie pozwoli na właściwe przygotowanie systemów, procedur i pracowników. Polski Ład to kolejny przykład ustawy uchwalonej w ekspresowym tempie, bez szacunku i uwagi dla zastrzeżeń i postulatów przedsiębiorców. Wiele wskazuje na to, że objaśnianie Polskiego Ładu potrwa wiele miesięcy. Niewykluczone że niebawem do Sejmu trafi kolejna nowelizacja ustaw podatkowych, poprawiająca wadliwe przepisy Polskiego Ładu.

Komentarz Przemysława Pruszyńskiego, doradcy podatkowego, eksperta Konfederacji Lewiatan

Przeczytaj także: Zawieszenie działalności nie zwalnia z obowiązków wobec fiskusa

Zawieszenie działalności nie zwalnia z obowiązków wobec fiskusa. Przedsiębiorcy zawieszający działalność gospodarczą często zapominają o jej istnieniu. Niemniej jednak brak podejmowania czynności związanych z biznesem nie zwalnia ich z obowiązków wynikających z ustaw. Innymi słowy, przedsiębiorca będący w zawieszeniu musi być zawsze gotowy do udzielania wyjaśnień czy przesłania dokumentów do urzędów skarbowych. Tak wynika z niedawnego orzeczenia NSA – wyrok z dnia 12 października 2021 r., sygn. akt III FSK 151/21.

Zawieszenie działalności – sytuacja podatnika

Przedsiębiorca, który był podatnikiem zarejestrowanym na potrzeby VAT, nie będącym jednocześnie w likwidacji czy upadłości, złożył kwartalne rozliczenie VAT za IV kwartał 2012 r., w którym wykazał wartość sprzedaży niepokrywającą się z wartością wykazaną na fakturze, w której posiadaniu był organ podatkowy.