Home Biznes Od 18 marca nowy indeks na GPW – WIG.GAMES

Od 18 marca nowy indeks na GPW – WIG.GAMES

playstation pad gry komputerowe WIG.GAMES
  • GPW rozpoczyna publikację indeksu WIG.GAMES (indeks producenci gier) oraz indeksów makrosektorowych z branż: banki-ubezpieczenia-rynek kapitałowy-wierzytelności, paliwa-chemia-gaz oraz energia-górnictwo-surowce
  • Makroindeksy będą instrumentami bazowymi dla kontraktów terminowych co wpisuje się w ogłoszoną inicjatywą strategiczną GPW
Nowe indeksy makrosektorowe

Od 18 marca 2019 r. GPW rozpocznie publikowanie nowych indeksów: WIG.GAMES, który skupia producentów gier oraz indeksów makrosektorowych. W ich skład wejdą spółki z branż:

  • Banki-ubezpieczenia-rynek kapitałowy-wierzytelności (WIG.MS-FIN);
  • Paliwa-gaz-chemia (WIG.MS-PET);
  • Energia-górnictwo-surowce (WIG.MS-BAS).

– Nowe indeksy grupują spółki z wybranych branż, które są jednolite ze względu na swoją specyfikę. Co ważne, liczba spółek, uczestników indeksu będzie stała, a ich kwalifikacja będzie miała miejsce na podstawie analizy płynności. Natomiast udziały największych spółek będą limitowane. Takich zasad nie spełniają indeksy sektorowe, gdzie kwalifikacja spółek i ich wagi wynikają z ich udziału w WIG. Dzięki temu poszerzymy naszą ofertę indeksową o wskaźniki, które mogą być instrumentami bazowymi dla kontraktów terminowych – mówi Izabela Olszewska, Członek Zarządu GPW.

indeks giedła towarów wartościowych WIG.GAMES
Źródło: GPW
Kontrakty terminowe na indeksy makrosektorowe

W kolejnym etapie GPW planuje wprowadzenie kontraktów terminowych opartych o indeksy makrosektorowe. To element rozwoju rynku instrumentów pochodnych i realizacja ogłoszonej w ubiegłym roku inicjatywy strategicznej.

– Dzięki kontraktom terminowym na indeksy makrosektorowe inwestorzy otrzymają możliwość zastosowania strategii zakładającej spadek kursów z danego makrosektora bez pożyczania akcji. Szanse na dokonanie strategii łączonych na rynku kontraktów terminowych: WIG20/mWIG40 vs makrosektor, makrosektor vs makrosektor, makrosektor vs akcje – dodaje Izabela Olszewska.

Kontrakty terminowe na indeksy makrosektorowe pojawią się w obrocie giełdowym po zatwierdzeniu Warunków Obrotu dla tych kontraktów przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Źródło: Giełda Papierów Wartościowych