Home Energetyka Nowoczesne formy współpracy na rzecz rozwoju czystych technologii w Finlandii

Nowoczesne formy współpracy na rzecz rozwoju czystych technologii w Finlandii

Idea klastra biznesowego jest prosta: całość to więcej niż prosta suma poszczególnych części. Kiedy zlokalizujemy uzupełniające się firmy w jednym miejscu, rodzi się sieć, z której może wyrosnąć ośrodek ekspercki o międzynarodowej renomie. Dla jednego z takich klastrów w Finlandii nie istnieją żadne ograniczenia.

Rozwój klastra w sektorze czystych technologii w Finlandii Południowej pomógł przekształcić, pozostający w tyle pod względem badań naukowych region, we flagowe centrum technologii środowiskowej kraju.

Katalizatorem tego przedsięwzięcia była inwestycja o wartości 1,5 mln EUR pochodzących ze środków UE, która pomogła przekonać 20 przedsiębiorstw z branży czystych technologii do przeniesienia siedziby do miasta Lahti, co doprowadziło do powstania 170 nowych miejsc pracy i zapewniło kolejne 30 mln EUR inwestycji.

Dostęp do rozkwitającego rynku

Sercem klastra jest organizacja Lahti Science and Business Park, która koordynuje rozwój działalności gospodarczej i usługi relokacyjne.

Główną jej rolą jest pomaganie małym i średnim przedsiębiorstwom w uzyskiwaniu dostępu do szybko rozwijającego się rynku czystych technologii – rozszerzającego się szacunkowo o 5-15% rocznie – co pobudza konkurencyjność i tworzy nowe możliwości.

Klaster Lahti, wspierający rozwój nowych, małych i średnich przedsiębiorstw w sektorze czystych technologii, świadczy także usługi na rzecz 200 przedsiębiorstw partnerskich, stanowiąc platformę, która ułatwia tworzenie sieci kontaktów oraz rozszerzanie działalności poza granicami Finlandii.

Dobre podłoże dla wzrostu – w kraju i za granicą

To dynamiczne skupisko firm w sektorze czystych technologii przyciąga także przedsiębiorstwa zagraniczne, pełniąc rolę łącznika dla tych firm, które poszukują fińskich partnerów. Tworząc sieci współpracy z mniejszymi fińskimi partnerami, firmy zagraniczne mają szansę na rozszerzenie swojej działalności gospodarczej, a jednocześnie wprowadzają przedsiębiorstwa fińskie na rynki międzynarodowe.

Klaster w sektorze czystych technologii składa się z czterech centrów, mieszczących się w Lahti, Kuopio, Oulu i Helsinkach, z których każde specjalizuje się w jednej z następujących dziedzin:

  • recykling,
  • efektywność energetyczna,
  • gospodarka wodna,
  • odkażanie gleby.

Centra promują wzrost działalności gospodarczej w pokrewnych dziedzinach, a wspólnie reprezentują 60% fińskiej działalności w sektorze czystych technologii i 80% w sektorze badawczym.

Wytyczanie bardziej ekologicznej drogi rozwoju

Klaster w sektorze czystych technologii Lahti umacnia fińską gospodarkę ekologiczną, nawiązując współpracę z klastrami technologii środowiskowych i parkami naukowymi, uczelniami wyższymi, przedsiębiorstwami wysokiego ryzyka i fińską organizacją handlową, a także krajowymi ministerstwami ds. zatrudnienia i gospodarki.

Miejsca takie jak klaster Lahti odgrywają kluczową rolę w realizacji ambitnych celów UE do roku 2020 w dziedzinie inteligentnego i zrównoważonego rozwoju, sprzyjającego włączeniu społecznemu.

Źródło: SPCC / portal europa.eu
Zdjęcie: Helsinki Tourist Board