Home Finanse Nowe zasady obliczania zaliczek na PIT w 2017 roku

Nowe zasady obliczania zaliczek na PIT w 2017 roku

Ustawa z dnia 29 listopada 2016 r. wprowadziła nowe uregulowania odnośnie kwoty wolnej od podatku i zmodyfikowane zasady obliczania zaliczek na PIT.

Przypomnijmy, że od 2017 r. kwota zmniejszająca podatek wynosić będzie:
• 1.188 zł – dla rocznego dochodu nieprzekraczającej kwoty 6.600 zł,
• 1.188 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 631 zł 98 gr x (roczny dochód – 6.600 zł) / 4.400 zł, dla rocznego dochodu wyższego od 6.600 zł i nieprzekraczającego kwoty 11.000 zł,
• 556 zł 02 gr – dla rocznego dochodu wyższego od 11.000 zł i nieprzekraczającego kwoty 85.528 zł,
• 556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556 zł 02 gr x (roczny dochód – 85.528 zł) / 41.472 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85.528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127.000 zł.
W związku z tym, zmianie ulegną również zasady obliczania zaliczek na PIT m. in. przez płatników rozliczających dochody ze stosunku pracy. Mianowicie, dla pracowników osiągających roczne dochody do wysokości nieprzekraczającej kwoty 85.528 zł, płatnicy pobierać będą miesięczne zaliczki na podatek pomniejszone o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, czyli 46 zł 33 gr (556 zł 02 gr rocznie). Aby doszło do takiego pomniejszania miesięcznych zaliczek, pracownik, tak jak dotychczas, będzie zobowiązany do złożenia płatnikowi (pracodawcy) oświadczenia dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (druk PIT–2).

Źródło: Infor.pl