Nieważność umowy kredytu frankowego – teoria dwóch kondykcji a teoria salda

Prawo unijne nie stoi na przeszkodzie unieważnianiu umów kredytów powiązanych z walutą CHF. Wskazano to w wydanym w dniu 3 października 2019  wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie państwa Dziubak (C-260/18). Dlatego też w takiej sytuacji umowa przestaje obowiązywać, a jej strony muszą się rozliczyć ze wzajemnych świadczeń.    Orzecznictwo W orzecznictwie sądów polskich … Czytaj dalej Nieważność umowy kredytu frankowego – teoria dwóch kondykcji a teoria salda