Nie będzie zastrzyku pieniędzy na pomoc Ukraińcom od KE. Pakiet CARE (Cohesion’s Action for Refugee in Europe), który wchodzi w życie 8 kwietnia zawiera tylko rozwiązania legislacyjne. W polityce spójności 2014-2020 nie ma ani jednego nowego euro dla Polski z przeznaczeniem na pomoc Ukraińcom. Oznacza to, że na pomoc uchodźcom możemy wykorzystać wyłącznie oszczędności.

Polska liczyła na znacznie więcej niż dotychczas zaproponowała Komisja Europejska. Przede wszystkim na zastrzyk pieniędzy, którego w ramach polityki spójności nie ma. Ponadto także na dalej idące uproszenia i elastyczność w procedurach.

Nie będzie zastrzyku pieniędzy na pomoc Ukraińcom od KE - banknoty euro
Nie będzie zastrzyku pieniędzy na pomoc Ukraińcom od KE

Pakiet rozwiązań legislacyjnych CARE zaproponowanych przez Komisję Europejską pozwala na:

– objęcie wsparciem ze środków UE osób, które ucierpiały w związku z wojną w Ukrainie (kwalifikowalność zgodnie z przepisami prawa krajowego)

– 100% finansowanie wsparcia przedsięwzięć skierowanych na pomoc Ukraińcom (bez konieczności wnoszenia wkładu własnego przez państwo członkowskie)

– 100% poziom cross-financingu pomiędzy EFS i EFRR – czyli de facto będzie można finansować to samo z obu funduszy, ale wyłącznie w zakresie ich dotychczasowych obszarów interwencji

– uproszczone procedury sprawozdawcze. Jednak pod warunkiem wydzielenia oddzielnych osi finansowych w programach (z tej opcji Polska nie skorzysta – nie planujemy wydzielać w programach oddzielnych osi na tym etapie wdrażania perspektywy 2014-2020)

– uproszczone i skrócone procedury wprowadzania zmian w programach.

Nie będzie zatem możliwe:

  • wydłużenie okresu programowania 2014-2020 i kwalifikowalności kosztów
  • zmiana zakresu kosztów kwalifikowanych w danym funduszu, np. uwzględnienie w projektach EFS wsparcia na zabezpieczenie socjalno-bytowe dla Ukraińców (w tym dach nad głową, żywność, środki czystości)
  • uproszczenie procedur sprawozdawczych bez konieczności wydzielania odrębnych osi w programach
  • pakiet legislacyjny CARE w ogóle nie obejmuje Funduszu Spójności, a tu Polska ma największe oszczędności, a tym samym potencjalnie największą możliwość oddziaływania na obecny kryzys.

Źródło: Konfederacja Lewiatan

Przeczytaj także: Kwartet rozwojowy. Zdrowie fizyczne i psychiczne pracowników – moda czy trend?

Kwartet rozwojowy. Zdrowie fizyczne i psychiczne pracowników – moda czy trend? Kto jest za nie odpowiedzialny? Żyjemy w ciekawych czasach! Niestety…! Jak nie pandemia, to wojna! A w zasadzie obie naraz… Poza tym wszystkim powinno się jeszcze znaleźć w miarę normalne życie prywatne i zawodowe. Świat się nie zatrzymał, firmy muszą funkcjonować, pieniądze trzeba zarabiać w warunkach takich, w jakich aktualnie funkcjonujemy. Dziwnych, dramatycznych, bardzo niepokojących. Jak sobie radzić w takiej sytuacji?