Home Biznes Mediacja zamiast procesu. Sposób na mniej bolesne rozwiązanie sporu.

Mediacja zamiast procesu. Sposób na mniej bolesne rozwiązanie sporu.

Czym jest mediacja?

Mediacja to pomoc neutralnej osoby trzeciej (mediatora) w poszukiwaniu rozwiązania konfliktu pomiędzy stronami ale także zawarcia ugody. Co można zyskać przystępując do mediacji? To tłumaczy ekspert Votum Odszkodowania S.A. Albert Demidowski

Kim jest mediator?

Mediator to neutralna osoba trzecia wybrana jak również zaakceptowana przez strony, która pomaga im rozwiązać spór, poprzez znalezienie wspólnego najkorzystniejszego dla nich rozwiązania i zakończyć go ugodą.

Kim nie jest mediator?

Mediator nie jest adwokatem żadnej ze stron, nie jest też sędzią ani arbitrem, a co za tym idzie nie staje po żadnej ze stron, nie ocenia i nie wydaje wyroku.

Eksperci na YouTube

Wypowiedzią Alberta Demidowskiego, Votum Odszkodowania S.A. inaugururuje nowy cykl opinii a także wypowiedzi ekspertów na kanale YouTube dotyczących odszkodowań. Chodzi o przekazanie jak najszerszej wiedzy o prawach np. osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych.