Krynica Vitamin pokazała wstępne wyniki za pierwsze półrocze tego roku. Zysk netto jest aż 14-tokrotnie wyższy niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Szacowany zysk netto to ponad 50 milionów złotych. Rok wcześniej było to prawie 3,7 miliona. Szczegółowe informacje opublikowane zostaną na koniec tego miesiąca. Poniżej upublicznionny raport spółki:

Zarząd Krynica Vitamin S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż na podstawie wstępnego podsumowania badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 1. półroczne 2020 roku, przedstawionego przez audytora w dniu 16 września 2020 r., Zarząd podjął decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych jednostkowych oraz skonsolidowanych wyników finansowych.

Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta oraz Emitenta za 1.półrocze 2020 roku [w nawiasie przedstawiono dane za analogiczny okres 2019 roku]:

Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta:
– szacowane przychody netto ze sprzedaży: 263.687 tys. zł [137.942tys. zł],
– szacowany zysk z działalności operacyjnej: 67.318 tys. zł [5.261 tys. zł],
– szacowany zysk netto: 52.552 tys. zł [3.672 tys. zł].

Wstępne wyniki finansowe Emitenta:
– szacowane przychody netto ze sprzedaży: 263.845 tys. zł [137.910 tys. zł],
– szacowany zysk z działalności operacyjnej: 67.577 tys. zł [5.441 tys. zł],
– Szacowany zysk netto: 52.829 tys. zł [3.852 tys. zł].

Krynica Vitamin S.A. opublikowała wstępny raport za 1. półrocze 2020

Zarząd Emitenta informuje, iż na zaprezentowane powyżej wstępne wyniki finansowe za 1. półrocze 2020 roku najistotniejszy wpływ miały w szczególności takie czynniki jak:
– uruchomienie produkcji płynu do dezynfekcji rąk oraz sprzedaż w okresie braków rynkowych w odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów oraz instytucji w celu zapobiegania epidemii COVID-19 (Raport bieżący nr 3/2020)
– realizacja nowego kontraktu na rynku amerykańskim, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 10/2020.
Jednocześnie Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż przedstawione wyniki mają charakter wstępny, stąd ostateczne dane za 1. półrocze 2020r. mogą ulec zmianie. Szczegółowe informacje na temat ostatecznych wyników finansowych za ww. okres zostaną przekazane w raporcie za 1. półrocze 2020 roku, który zostanie opublikowany w dniu 30 września 2020 r.