Krynica Vitamin, jeden z największych polskich producentów napojów bezalkoholowych, niskoalkoholowych i środków do dezynfekcji, podpisała porozumienie dot. reklamacji środków do dezynfekcji na rynek niemiecki. Na mocy porozumienia Krynica Vitamin udzieli rabatu na sprzedane środki do dezynfekcji na kwotę ok. 2 mln zł, tj. 450 tys. euro. Zawarte porozumienie zamyka wszystkie obecne i przyszłe roszczenia w zakresie współpracy dotyczącej płynów dezynfekujących sprzedanych do niemieckiego partnera w 2020 r. przez Krynicę Vitamin, w tym również sprawę zgłoszonej reklamacji opiewającą na kwotę ok. 13,6 mln zł.

Negocjacje zakończone sukcesem

– Podjęty wysiłek negocjacyjny i obopólne zrozumienie zaowocowały porozumieniem z naszym wieloletnim partnerem handlowym, które kończy sprawę reklamacji z rynku niemieckiego. Wchodzimy w nowy rok z czystą kartą w relacjach z tym ważnym partnerem. Możemy skupić się na dalszych działaniach mających na celu wzrost wartości Spółki – powiedział Piotr Czachorowski, prezes zarządu Krynicy Vitamin.

Na początku października br. Krynica Vitamin otrzymała reklamację dotyczącą partii produktów z segmentu dezynfektantów od jednego z klientów z rynku niemieckiego.

Roszczenie kontrahenta z powodów wycofania ze sprzedaży i zwrotu niesprzedanej ilości 946 tys. szt. dezynfektantów opiewało na wartość ok. 13,6 mln zł (3,1 mln euro). W celu zabezpieczenia roszczeń Spółka utworzyła rezerwę na koszty związane ze zmianą opakowań wykazane jako zmniejszenie przychodów ze sprzedaży.

– Podpisane porozumienie pozwala nam rozwiązać rezerwę, którą utworzyliśmy w celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu reklamacji. Rezerwa istotnie obciążyła nasz dotychczasowy wynik finansowy. Zakończenie sporu wpłynie pozytywnie na wynik finansowy Spółki w czwartym kwartale. – Dodaje Agnieszka Donica, wiceprezes zarządu i dyrektor finansowy Krynicy Vitamin.

HYGEA medcenna marka Krynicy Vitamin

W obliczu pandemii COVID-19 Krynica Vitamin przestawiła części mocy zakładu w celu wyprodukowania płynów do dezynfekcji rąk. Ponadto działanie Spółki były odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku wynikające z rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 i konieczności podjęcia realnych środków zapobiegawczych. Produkcja płynu do dezynfekcji była prowadzona w kwietniu i maju br. W okresie letnim Spółka kontynuowała swoją podstawową działalność gospodarczą. W tym czasie dokonano przeglądu serwisowego linii wykorzystywanej do produkcji dezynfektantów.

Dodatkowo z początkiem grudnia Krynica Vitamin poinformowała o wznowieniu produkcji dezynfektantów. Nowością w ofercie są bezalkoholowe płyny i żele do dezynfekcji. Produkty są dystrybuowane m.in. pod marką własną – HYGEA med.

Po trzech kwartałach br. Spółka wypracowała prawie 360 mln zł skonsolidowanych przychodów. To jest wynikiem o 54 proc. wyższym niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zysk netto po trzech kwartałach wyniósł 54,1 mln zł. Jest tym samym wyższy niemal dziesięciokrotnie w porównaniu do pierwszych trzech kwartałów 2019 r.

źródłło: https://krynicavitamin-media.pl/