Jest porozumienie PAŻP z kontrolerami ruchu lotniczego. Nie będzie paraliżu nieba nad Polską. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zawarła porozumienie z kontrolerami, co oznacza, że ruch lotniczy funkcjonuje normalnie. Porozumienie będzie obowiązywać przez ponad dwa miesiące do 10 lipca. Strony sporu dały sobie czas na wypracowanie m.in. regulaminu wynagradzania i kodeksu etyki.

Nie grozi nam paraliż ruchu lotniczego nad Polską, pasażerowie mogą odetchnąć z ulgą. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej i kontrolerzy doszli do porozumienia. Jak podkreśla Andrzej Fenrych, wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego – To nie jest koniec wojny, to rozejm. Kontrolerzy podkreślają, że poszli na daleko idące ustępstwa. Ruch lotniczy na polskim niebem nie zostanie wstrzymany. Strony są w dialogu, do 10 lipca mają czas na wypracowanie m.in. regulaminu wynagradzania i kodeksu etyki.

Jest porozumienie z PAŹP z kontrolerami ruchu lotniczego - pasażer czeka na lotnisku i patrzy na lecący samolot.
Jest porozumienie z PAŹP z kontrolerami ruchu lotniczego

Konflikt w PAŻP

Kryzys w PAŻP zaczął się dwa lata temu po wprowadzeniu na szerszą skalę tzw. trybu pojedynczego kontrolera (SPO – Single Person Operations). Po pierwsze, jak zauważają kontrolerzy, tryb ten został wprowadzony bez przeprowadzenia koniecznych szkoleń. Po drugie, praca w tzn. trybie pojedynczego kontrolera bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo w ruchu lotniczym. Dla przykładu można podać incydent, który zdarzył się w lutym 2021 roku na Lotnisku Chopina. Kontroler, będący sam na zmianie, przez dwie minuty nie odpowiadał na pytania pilota podchodzącego do lądowania.

Strona społeczna domagała się zmian w systemie bezpieczeństwa pracy, a także powrót do wynagrodzeń sprzed pandemii.
W listopadzie zeszłego roku w PAŻP wszedł w życie nowy system wynagradzania, który wprowadzał niższe pensje. W związku z tym ponad 100 warszawskich kontrolerów nie przyjęło tych warunków i grozili odejściem z pracy.

Zawarcie porozumienia z kontrolerami ruchu lotniczego w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej pozwoliło przede wszystkim uniknąć najgorszego scenariusz dla polskiej przestrzeni powietrznej. Informacja o osiągnięciu porozumieniu została oficjalnie ogłoszona podczas sejmowej podkomisji do spraw transportu lotniczego. W trakcie posiedzenia doszło również do podpisania porozumienia.