Jaką kondycję mają polskie firmy w obszarze B2B e-commerce? Jaki jest obraz wdrożeń i wykorzystania narzędzi B2B commerce w Polsce sprawdzi firma Deloitte Digital. Postawy zakupowe konsumentów zmieniały się dynamicznie w ostatnich latach, a szczególnie – w wyniku pandemii – w ostatnich miesiącach. Nie pozostało to bez wpływu na relacje handlowe między firmami.

Deloitte Digital cyklicznie prowadzi badanie opinii liderów marketingu, sprzedaży, obsługi klienta oraz doświadczeń klientów na wielu rynkach świata. Pierwsza polska edycja badania „Deloitte Digital B2B Commerce 2021” skupiać się będzie na ocenie wpływu, jaki narzędzia z zakresu B2B commerce mają na funkcjonowanie firm. Jego celem jest też zbadanie, jak w opinii dyrektorów marketingu i sprzedaży kształtują się oczekiwania wobec tych narzędzi. Ponadto także jak przebiega ich wdrażanie.

Jaką kondycję mają firmy w obszarze B2B e-commerce?
Jaką kondycję mają firmy w obszarze B2B e-commerce?

Szefowie marketingu i sprzedaży mogą efektywnie ocenić sytuację gospodarczą kraju. Ponadto nie tylko dla własnego przedsiębiorstwa, ale dla całej branży. Ich opinia na temat oczekiwanych trendów, priorytetów i planowanych działań firm w zakresie działań B2B commerce pozwoli zderzyć oczekiwaną opłacalność inwestycji z rzeczywistością. Ponadto ocenić, co może być przyczyną niepowodzeń.

Specyfika e-commerce

Pandemia przyspieszyła automatyzację i digitalizację procesów w branży handlowej o minimum 20 proc. W długiej perspektywie możemy oczekiwać, że nawet 90 proc. transakcji będzie miało miejsce w przestrzeni cyfrowej. Ten trend dotyczy nie tylko relacji na poziomie B2C (Business to Customer), ale w takim samym stopniu B2B (Business to Business). Ponadto klienci oczekują podobnych rozwiązań w każdym z tych kanałów.
Oczywiście, w przypadku firm narzędzia e-commerce wymagają dostosowania do specyfiki tych relacji. Platforma B2B przed zalogowaniem może być wykorzystywana jako katalog produktowy, a po wprowadzeniu danych przez klienta pełnić rolę pełnowymiarowego sklepu. Musi posiadać możliwość automatyzacji procesu zamawiania i narzędzia promocyjne typowe dla B2B. Powinna także umożliwiać weryfikację limitów kredytowych w trakcie zakupów oraz zarządzanie końcową ceną danego zamówienia. Wreszcie, przydatne jest też wyposażenie jej w możliwość tworzenia prognoz zakupowych.

Wyniki raportu pokażą, czego zdaniem praktyków w tej dziedzinie należy oczekiwać od dobrego rozwiązania B2B e-commerce. Ponadto co należy bezwzględnie zwrócić uwagę przy jego wdrożeniu, tak aby efekt był zgodny z oczekiwaniami. Analiza pomoże też odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób i w jakim zakresie pandemia, i związane z nią obostrzenia i dodatkowe wymagania ze strony klientów, wpłynęły na funkcjonowanie platform handlowych wspierających przedsiębiorców.
 

Badanie „Deloitte Digital B2B Commerce 2021 skierowane jest do dyrektorów marketingu i sprzedaży. Wypełnienie ankiety zajmie ok. 15 minut. Wyniki zostaną opublikowane na przełomie marca i kwietnia. Uczestnicy jako pierwsi otrzymają podsumowujący je raport oraz:

  • raport porównujący ich odpowiedzi z wynikami innych uczestników oraz przedstawicieli ich branży,
  • zaproszenie na webinar, podczas którego eksperci Deloitte szczegółowo omówią kluczowe wnioski z przeprowadzonego badania.

Źródło: Deloitte