Home Innowacje Jak zaszczepić skandynawską innowacyjność w polskiej gospodarce?

Jak zaszczepić skandynawską innowacyjność w polskiej gospodarce?

Państwa skandynawskie od wielu lat zajmują czołowe miejsca w globalnych rankingach innowacyjności, Polska powinna iść ich śladem. Na konferencji, która odbyła się 27 października w Warszawie, a także w przygotowanym z tej okazji raporcie zaprezentowano wiele cennej wiedzy o rozwijaniu innowacji biznesowych i społecznych, które mogą posłużyć jako inspiracja polskim przedsiębiorcom.

Celem projektu, realizowanego w 2016 r. przez Skandynawsko-Polską Izbę Gospodarczą (SPCC) we współpracy z firmami członkowskimi jest zaprezentowanie potencjału innowacyjnego skandynawskiego biznesu w Polsce oraz możliwości wymiany wiedzy i doświadczeń między skandynawskimi a polskimi firmami.

W ramach tej inicjatywy zorganizowana została przez Izbę konferencja „Innowacyjne rozwiązania skandynawskich firm w Polsce”, która odbyła się 27 października br. Podczas tego wydarzenia zaprezentowane zostały skandynawskie modele, doświadczenia i kierunki rozwoju w zakresie innowacyjności. Na konferencji po raz pierwszy przedstawiony został także specjalny raport przygotowany przez Izbę we współpracy z firmami członkowskimi, prezentujący skandynawskie podejście do innowacyjności i skandynawskie innowacyjne rozwiązania w biznesie.

„Firmy o skandynawskich rodowodach, w pełni włączyły się w krwioobieg polskiej gospodarki, stanowiąc jej nieodłączny i ważny element. Dzięki skandynawskim firmom działającym w Polsce, mamy do czynienia z transferem nowoczesnych rozwiązań biznesowych, procesowych i technologicznych” – stwierdza Agnieszka Kowalcze, Dyrektor Izby. – „Co ciekawe, wiele innowacyjnych rozwiązań powstaje we współpracy z polskimi partnerami i jest wdrażanych w Polsce jako modelowe i z pewnością ma wpływ na wzrost potencjału innowacyjności w rożnych obszarach polskiej gospodarki”, dodaje Agnieszka Kowalcze.

Działania skandynawskich partnerów mają konkretne wymiary, przejawiając się w inwestycjach w nowe technologie, tworzeniu centrów B+R, współpracy z polskimi uczelniami. Procesowi implementacji skandynawskich dobrych praktyk na polski grunt i włączania innowacji w procesy zarządzania na wszystkich poziomach, towarzyszy dbałość o nieustanny, codzienny rozwój działalności firmy.

Jednym z ważnych dla Skandynawów elementów tak postrzeganej koncepcji innowacyjności są działania skierowane na zrównoważony rozwój, rozwiązania energetyczne i środowiskowe. W aktywności takie od lat angażuje się między innymi szwedzka grupa IKEA. Komentując innowacyjne działania pro środowiskowe IKEA Ignacy Niemczycki, menadżer ds. relacji zewnętrznych mówi: „Jednym z naszych celów jest pozyskiwanie 100% energii ze źródeł odnawialnych we wszystkich krajach, w których operujemy. Dzięki własnym farmom wiatrowym IKEA w Polsce już osiągnęła ten cel. Chcemy, żeby energia odnawialna była dostępna dla wszystkich, dlatego w 2017 r. rozpoczniemy sprzedaż paneli fotowoltaicznych dla klientów. ”

Podobne podejście w zakresie celów, zakładających tworzenie produktów przyjaznych dla społeczeństwa w zrównoważony sposób, prezentuje mająca swoje korzenie w Danii Grupa VELUX. Jak podkreśla Jacek Siwiński, Dyrektor Generalny VELUX Polska: „Realizacja koncepcji mających na celu poprawę jakości życia w budynkach dzięki energooszczędności i dbałości o zdrowie ludzkie, przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego, nie tylko sprzyja innowacyjności ale w praktyce spotyka się z ogromnym uznaniem konsumentów. Doświadczenie polskiej organizacji VELUX pokazuje, że nasze podejście pada w Polsce na podatny grunt i przekłada się również na korzyści dla współpracujących z nami partnerów biznesowych.”

W najnowszym, zaprezentowanym podczas konferencji, raporcie SPCC, przedstawiono 14 przykładów innowacji wdrażanych przez skandynawskie firmy w różnych obszarach ich działania – od nowych technologii w produkcji, poprzez procesy w łańcuchu dostaw, po unikalną ofertę dla klienta. W publikacji znalazły się między innymi, przykłady osiągnięć na tym polu firm takich, jak: IKEA, VELUX, Atlas Copco, Cybercom Group, Danfoss, DSV ISS, Electrolux, Ericsson, Skanska Property Poland, Volvo Polska, a także rozwiązania oferowane przez SEB oraz NEFCO (Nordic Environment Finance Corporation).

Oficjalnego otwarcia konferencji dokonała Jadwiga Emilewicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, które objęło konferencję SPCC honorowym patronatem, wraz z ambasadami krajów skandynawskich. Jednym z gości specjalnych konferencji był Hans Henrik Lomholt, reprezentujący duńskie Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz duńską rządową Agencję Nauki, Technologii i Innowacji. Wśród ekspertów – uczestników paneli dyskusyjnych znaleźli się m.in. przedstawiciele Ambasady Finlandii, Ambasady Szwecji oraz firm, których przykłady innowacyjnych działań opisano w raporcie SPCC.

 

SPCC

fot. absfreepic.com