Home Polecane Hossa na rynku mieszkaniowym

Hossa na rynku mieszkaniowym

O 48% więcej rozpoczętych budów niż przed rokiem i 14% więcej pozwoleń na budowę – tak można opisać efekty działalności deweloperów w czerwcu bieżącego roku – wynika z danych GUS. Już po raz dwunasty potwierdzają one ożywienie na rynku mieszkaniowym w Polsce. Efekt bazy spowoduje, że dane za lipiec nie będą już pokazywały tak dynamicznych zmian.

 Już od 12 miesięcy dane GUS o budownictwie mieszkaniowym pokazują spory wzrost liczby rozpoczynanych budów. W tym czasie tylko raz dynamika wzrostu była niższa niż dwucyfrowa (2%; listopad 2013 r.), a raz wyniosła aż 115% (r/r w styczniu 2014 r.). Najnowsze dane opublikowane przez GUS za czerwiec bieżącego roku pokazują, że firmy budujące mieszkania rozpoczęły tworzenie kolejnych 5,8 tys. lokali – to wynik o 47,9% wyższy, niż w analogicznym okresie przed rokiem.

Tak wysoka dynamika jest częściowo wynikiem niskiej bazy. Przypomnijmy, że w czerwcu 2013 roku wciąż mieliśmy do czynienia z niewielką liczbą nowowprowadzonych do oferty inwestycji. Było to konsekwencją wejścia w życie ponad rok wcześniej tzw. „ustawy deweloperskiej”. Chcąc uniknąć jej skutków deweloperzy wprowadzili potężną liczbę mieszkań do sprzedaży przed dniem wejścia w życie ustawy (koniec kwietnia 2012 roku). W konsekwencji przez kolejnych kilkanaście miesięcy liczba rozpoczynanych inwestycji była niewielka. Efekt ten obserwujemy po raz ostatni w najnowszej publikacji urzędu. Począwszy od danych za lipiec dynamika zmian (r/r) liczby rozpoczynanych budów nie powinna być już tak wysoka, bo minie wtedy 13 miesiąc od początku ożywienia na rynku.

Obserwowanemu dziś ożywieniu w obszarze nowych budów sprzyjają: tani kredyt, nisko oprocentowane lokaty oraz, w znacznie bardziej ograniczonym zakresie, także program dopłat do nowych mieszkań. Przekłada się to na wolumen sprzedaży, którego deweloperzy nie notowali na tak wysokim poziomie od 6 lat.

Wykres hnm1

 Ceny znacznie nie wzrosną, bo podaży nie zabraknie

 Dane GUS pokazują ponadto, że w czerwcu deweloperzy otrzymali sporo pozwoleń na budowę. Progres w tym zakresie wyniósł 13,5% (r/r). W szóstym miesiącu roku, deweloperzy otrzymali decyzje pozwalające im zbudować 7 tys. mieszkań.

W czerwcu deweloperzy dostali więc znacznie więcej pozwoleń na budowę niż rozpoczęli budów (saldo ponad 1,2 tys. mieszkań). Co ważne aktualna baza niewykorzystanych decyzji, pozwalających na przystąpienie do prac budowlanych opiewać może na 35,7 tys. O tyle liczba wydanych w ostatnich 3 latach (tyle ważna jest ta decyzja administracyjna) pozwoleń przewyższa liczbę rozpoczętych budów. Deweloperzy mogą więc aktywnie reagować na rosnący popyt na mieszkania. W takiej sytuacji trudno spodziewać się dynamicznych wzrostów cen lokali pomimo taniego kredytu i lepszych wyników gospodarki.

Wykres hnm2

 Zakończenia inwestycji w normie

 Wbrew formułowanym od kilku miesięcy przypuszczeniom, dane GUS nie pokazują wciąż dynamicznych wzrostów liczby mieszkań oddawanych do użytkowania przez deweloperów. W czerwcu firmy te ukończyły 4,3 tys. lokali. To o 8% więcej, niż w analogicznym okresie przed rokiem. Jest to o tyle zaskakujące, że średni czas, który upływa od momentu rozpoczęcia inwestycji do jej oddania do użytkowania, to w przypadku deweloperów 24 miesiące. Tymczasem dwa lata temu mieliśmy do czynienia z dużą aktywnością deweloperów w obszarze rozpoczynanych budów. Nie wykluczone więc, że chęć szybkiego rozpoczęcia inwestycji przed końcem kwietnia 2012 roku, która pozwoliła umknąć części wymagań stawianych przez „ustawę deweloperską”, nie miała potem przełożenia na szybkość faktycznego przystąpienia do prac budowlanych.

Wykres hnm3

Trendy w całym sektorze budownictwa mieszkaniowego:

 GUS prezentuje dane o budownictwie mieszkaniowym dzieląc inwestorów na 4 kategorie:

  1. Inwestorów indywidualnych,
  2. Deweloperów,
  3. Spółdzielnie,
  4. Pozostałych inwestorów (budownictwo komunalne, zakładowe i społeczne czynszowe)

W całym sektorze budownictwa mieszkaniowego wyniki wskazują na rosnącą aktywność budowlaną. W czerwcu wydano pozwolenia na budowę 14,6 tys. mieszkań, a więc o 5% więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem. Rozpoczęto też budowę 13,5 tys. lokali, a więc ponad 17% więcej niż w czerwcu 2013 r. Nawet w sferze liczby mieszkań oddawanych do użytkowania wyniki są kosmetycznie lepsze. Oddano bowiem do użytkowania 10,6 tys. mieszkań, czyli o 0,8% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej.

Wykres hnm4

fota (300 DPI, 1024 PNG)

Bartosz Turek/Lion’s Bank