Home Biznes Getec gotowy na czas – Nowoczesna ciepłownia dla miasta Turek.

Getec gotowy na czas – Nowoczesna ciepłownia dla miasta Turek.

Firma Getec Polska poinformowała na piątkowej konferencji prasowej o zakończeniu prac w obiekcie Ciepłownia Turek.
Tym samym pewne jest, że zgodnie z umową z miastem, zaopatrzenie mieszkańców w energię cieplną nastąpi na czas. Pomyślnie zakończyły się testy samej instalacji jak również przyłącza do miejskiej sieci dystrybucyjnej. Podczas konferencji, specjalnie dla mediów, uruchomiony został jeden kotłów grzewczych zasilany pyłem węgla brunatnego. Faktem nie bez znaczenia dla mieszkańców miasta jest fakt, że instalacja wyprzedza dotychczas obowiązujące normy czystości spalania i podczas spełniania swej podstawowej funkcji, czyli dostarczania ciepłej wody do ogrzewania miasta, w żaden sposób nie przyczyni się do zanieczyszczania miejskiego powietrza. Imponującym jest fakt, że raptem 10 minut wystarczy do uruchomienia instalacji ze stanu całkowitego przestoju, a w niespełna godzinę ciepła woda do ogrzewania miasta wprowadzana jest do sieci dystrybucyjnej.
Jak zademonstrowano podczas spotkania, obieg paliwa jak i odpadów odbywa się w cyklu zamkniętym, bez jakiegokolwiek kontaktu ze środowiskiem. Popioły powstające w procesie spalania zabierane są z ciepłowni tymi samymi pojazdami, które wcześniej dostarczały paliwa i, tu uwaga: wywożone są z Polski. Ciepłownia Getec posiada też instalację przygotowaną do zasilania gazem ziemnym, co czyni ją niezależną od ewentualnych niekorzystnych zmian w cenach paliw kopalnych jak również gwarantuje niezakłócone dostawy energii dla mieszkańców, nawet przy bardzo niekorzystnych wahaniach temperatur zewnętrznych. Umowa na dostawę gazu została podpisana z PGNiG w listopadzie 2017.
Getec startuje w kolejnym przetargu na dostawę energii cieplnej, tym razem dla miasta Konin. Oczywiście i w tym wypadku decydującym kryterium będzie zagwarantowanie najniższej ceny ogrzewania w długiej perspektywie czasu.

Getec-Turek-1